👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnen

Skapad 2018-09-24 09:57 i Centralskolan Tierp
Grundskola 5 Biologi Fysik
I detta arbetsområde kommer vi att gå igenom vilka sinnen vi har, hur de fungerar samt om ljud och ljus.

Innehåll

Innehåll;

Vi kommer att i detta tema att lära oss mer om våra sinnen; vilka de är och hur de fungerar. Vi kommer också att undersöka hur ljus och ljud fungerar. 

 

Mål;

När vi är klara med temat ska du;

 • kunna förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • ge exempel på vad för hjälpmedel som finns vid nedsatt syn/hörsel
 • kunna berätta något om vår hjärna och våra nerver
 • hur kan vi skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
 • något om ljus och ljud

Arbetsgång;

 • Gemensamma genomgångar där du antecknar
 • Experiment där du skriver ner resultat och gör en analys.
 • Genom filmer där du antecknar och kan svara på funderingar
 • Vi går igenom Koll på No kapitel 3 med tillhörande uppgifter

Bedömning och redovisning;

 • Du visar dina kunskaper och förmågor under lektionstillfällen
 • Vid experiment visar du att du kan koppla samman resultat med vad du vet och
 • Kunna berätta om sinnena muntligt eller skriftligt. 

Matriser

Fy Bi
Kroppen och våra sinnen.

Du kan kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, människokroppen och våra olika sinnen.

Detta kommer inte att bedömas under temat genom specifika bedömningstillfällen utan mer genom diskussioner och samtal under lektionerna.
Samtalet
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Du kan föra resonemang om frågor som rör hälsa, sjukdom, kroppens reningsverk och försvar, sömn och droger samt relatera till några samband i människokroppen.

- beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hur hjärnan och nervsystemet fungerar.
Resonemang
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffade. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t ex beskriva enstaka orsaker till händelser.
Beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - organets namn. - beskriva hur organet ser ut/sätt ut organets olika delar. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet.
Kunskaper
Placering
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har goda kunskaper om människan organssystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organssystem.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring våra sinnen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - våra fem sinnen. - koppla ihop sinnen med rätt organ i kroppen. - ge exempel på hur något av våra sinnen fungerar. - förklara hur hjärnan och nervsystemet fungerar. - veta varför sömn är så viktigt för oss.
Kunskaper
Har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnensorgan.
Har goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan.
Har mycket goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan.

Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och dokumentera dessa på lämpligt sätt i text och bild.

Fältstudier, undersökningar och dokumentation.
Behöver stöd av lärare för att genomföra undersökningar. Behöver stöd för att dokumentera i text och/eller bild, t ex enkla laborationsrapporter.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrat. Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra t ex enkla laborationsrapporter.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt. Genomför undersökningen systematiskt och noggrant. Dokumenterar genom att göra t ex utvecklade laborationsrapporter med text och bild.

Du kan jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

resonemang
Behöver stöd för att kunna jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Kan med visst stöd jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på.
Kan självständigt jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de har förändrat våra liv.

Du redovisar din faktatext, du kan berätta om några hjälpmedel m.m.
Kunskaper
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord om naturvetenskapliga upptäckter.
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar utförligt och detaljerat på ett tydligt sätt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk.