👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagsreflektion 2:an Äventyret 24/9-18

Skapad 2018-09-24 09:58 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, Äventyret

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:     Linda & Sara 

Vecka:     39 

Mål- och kunskapsområde:      Naturvetenskap och värdegrund

Nyfikenhetsfråga:      Hur uttrycker barnen sina tankar utifrån boken Guldlock?

 

Barnets gör:

     Läser och leker med böcker böckerna. Sitter själva med en bok och läser och tittar i dem. 

Pedagogerna tänker:

     Vi ser ett stort intresse, framför allt hos de yngre barnen, för att läsa. de kommer ofta med böcker som de vill att vi läser och använder böckerna i leken.

Vi jobbar med löv och naturmaterial som en del av den estetiska lärprocessen, utifrån vårt projekt Guldlock

Analys/sammanställning lärande:

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     Vi har bestämt oss för boken GULDLOCK att utgå ifrån i projektet. Eventuellt att vi delar på gruppen så de äldre barnen får Underbara familjen kanin. Vi har reserverat många olika varianter av Guldlock som förhoppningsvis kommer med bokbussen den 3 oktober.

Övrigt?

     Skapa sagolåda utifrån boken

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016