👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig och muntlig uppgift 7A HT18

Skapad 2018-09-24 09:59 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer här att jobba med de muntliga målen, i form av en filmrecension som spelas in, och de skriftliga målen i form av ett brev som ni skriver till mig. Båda kommer att bedömas och kommenteras av mig här på Unikum.

Innehåll

Här kommer vi att arbeta med två olika uppgifter. Den första har ni redan gjort och det var brevet som ni skrev till mig i början av terminen.
Den andra kommer vi att börja med v.39 och det är där som ni ska presentera en film. Det arbetet ska innehålla två delar:
1. En kort sammanfattning av filmen (ca 1-2 minuter långt).
2. En motivering kring vad du tycker om filmen och varför (ca 1-2 minuter långt.)
Filmrecensionen ska spelas in och läggas upp på Google Drive.

Lycka till. /Martin

Matriser

En
Engelska - skriftlig och muntlig uppgift

Muntlig presentation

Här nedan bedömer jag den uppgift som du valt att redovisa muntligt.
F
E
C
A
Innehåll
Här bedömer jag din sammanfattning, vilket visar din förståelse.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Presentationen.
Här bedömer jag hur du uttrycker dig, flytet i din engelska och ditt ordförråd. Här ingår även hur du argumenterar och för fram åsikter.
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt.

Uppsats

Här nedan bedömer jag den del som du har valt att lämna in som en skriftlig uppgift. Viktigt för dig att tänka på här är att skriva med en varierade meningsbyggnad, att försöka visa upp ett rikt och varierat ordförråd. Gå igenom stavningen och grammatiken och tänk även på formalia (styckeindelning och skiljetecken m.m.)
F
E
C
A
Helhetsbedömning av uppsatsen
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt.