Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden Hyddans förskola Grävlingen 2018/2019

Skapad 2018-09-24 10:16 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från värdegrundsmaterialet 10 små kompisböcker samt sjunger sånger, läser böcker, genomför samarbetsövningar och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Planerade insatser:

På Grävlingen arbetar vi kontinuerligt med tio små kompisböcker .Vi kommer att göra dramatiseringar med Kanin och Igelkott som är huvudpersoner i bokserien. Vi kommer även att läsa och samtala kring böckern med hjälp av storbildsprojektorn. Barnen får vara med och hjälpa Kanin och igelkott att hitta bra lösningar på sina konflikter och vardagsdilemman. Detta läsåret har vi valt att fokusera på böckerna” Säg stopp” och ” lyssna och kom överens” Vi kommer att använda oss av rörelselekar,  turtagningslekar, skapande verksamhet, lekgrupper och den fria leken. Genom barnens intresse för och nyfikenhet på småkryp pratar vi mycket om vikten av att vara rädda om varandra och värna om allas lika  värde.

 

Förväntade effekter

Våra förväntade effekter är att vi skapar en trygg grupp där varje barn känner sig bemött med respekt och omtanke samt finner glädje i leken och samvaron på förskolan. 

 

 

 

Metodval

Genom dokumentation, reflektion, observation, samtala och lyssna till barnen samt vara delaktiga i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: