👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster, positionssystemet och tallinjen

Skapad 2018-09-24 10:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Målet:

Att kunna:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet som figur, mönster, talföljd, talserie, tallinje, siffersumma m.fl
 • identifiera matematiska mönster i talföljder och bilder, samt kunna fortsätta dessa.
 • ställa upp i både addition och subtraktion.
 • förstå positionssystemet och förstå att siffrans värde avgörs av dens plats i talet.
 • beräkna en siffersumma av ett tal.
 • lösa problemuppgifter som innehåller olika mönster och som använder positionssystemet.
 • rita och läsa av tallinjer.

Uppgifter:

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • hitta mönster och fortsätta dessa.
 • lära sig positionssystemet och förstå sig på detta.
 • beräkna siffersumman av tal.
 • rita och läsa av tallinjer.
 •  
 • välja strategier vid problemlösning.

Arbetsformer:

Vi kommer bland annat att ha:

 • gemensamma genomgångar med tillhörande arbetsuppgifter.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • arbetsuppgifter att göra i par eller grupp.
 • lärarledda diskussioner.
 • gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Mönster, positionssystemet och tallinjen

Rubrik 1

Träna mera
Godkända resultat
Väl godkända resultat
Identifiera mönster
Du klarar av att identifiera ett matematiskt mönster i talföljder och bilder samt fortsätta dessa.
Du behöver träna mer på att identifiera mönster i talföljder och bilder.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att identifiera ett matematiskt mönster och kan fortsätta detta till närliggande platser i mönstret.
Du har visat att du kan identifiera även mer avancerade mönster och kan fortsätta dessa längre fram än de närmsta platserna i mönstret.
Uppställningar
Du klarar av att göra beräkningar med uppställning i både addition och subtraktion.
Du behöver träna mer på att ställa upp inom de båda räknesätten addition och subtraktion.
Du har visat att du hanterar metoden uppställning inom de båda räknesätten addition och subtraktion.
Siffersumma
Du klarar av att beräkna siffersumman av olika tal.
Du behöver träna mer på att beräkna siffersumman av olika tal.
Du har visat att du klarar av att beräkna siffersumman av olika tal.
Tallinjen
Du klarar av att läsa av en tallinje. Du klarar av att rita en egen tallinje.
Du behöver träna mer på att läsa av och rita tallinjer.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att läsa av en tallinje.
Du har visat att du förstår hur en tallinje är uppbyggd samt visar att du kan både läsa av och rita egna.