👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2018-09-24 10:25 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
Vi har utgått från JAGET och barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att arbeta med tema JAGET stärker barnen sin identitet och blir trygga i den. Samtidigt som de utvecklar en större förståelse för sig själv utvecklar de även en större förståelse för sin omvärld.

Innehåll

Syfte:

Vi vill utveckla barnens förståelse för sig själva

och medvetandegöra deras egna inflytande.

 

Vi pedagoger ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och känslor och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Hur:
Genom att skapa aktiviteter där vi arbeta med kroppen och benämner vad barnen ser och upplever kan vi öka barnens förståelse om sig själva.

 • Ex. Vi sjunger och gör ramsor med rörelser till som passar temat. Vi pratar om kroppen, benämner olika kroppsdelar. Vi mäter oss och jämföra våra längder där vi arbetar med matematiska begrepp. Titta i speglar och skapa oss själva och utmana vår kreativa sida.
 • Hur ser våra familjer ut? Göra familjeböcker och prata om våra familjer.
 • Hur bor vi? Färg och form.
 • Vi pedagoger blir även utmanande att vara lyhörda på barnens signaler när de uttrycker sig! Hjälpa dem sätta ord och handla därefter. Vi ska bla föra in mer TAK i verksamheten, genom att använda det mer frekvent samt sätta upp TAK bilder. Finns även bra sånger med TAK på youtube.

 

Så ska vi synliggöra utvecklingen:

 • Vi ska skapa en reflektions vägg där vi sätter upp bilder på barnen från våra aktiviteter. Där vi tillsammans med barnen kan återkoppla och reflektera över vad som händer på bilderna och eventuellt förstärka och fördjupa deras inlärning men även fånga upp tankar och se barnens intresse för att ta aktiviteterna vidare.

 • Berättelseboken på UNIKUM. På Unkimum kommer vi lägga upp en så kallad berättelsebok för barnens vårdnadshavare. Där kommer vi dela med oss av text och bild för att ge dem en inblick i vårt tema- arbete och barnens vardag.

 • Bildspel på årets Jul Mys för barnen och deras familjer.

 • Barnens egna portfolio.

 Hur ska vi involvera barnens vårdnadshavare?

 • Be dem skapa familjeböcker.

 • Bjuda in till Jul- mys.

 • Låta dem följa vårt arbete på UNIKUM och instagram.Så här blev det:

 

Analys/ Reflektion:

 

Vad behöver utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016