👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och konsumtion År 9

Skapad 2018-09-24 10:32 i Långsjöskolan Norrtälje
Att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument samt att hushålla med resurser är viktigt för dagens unga. Kunskaper om konsumtion och ekonomi ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Livet och pengarna....... Här ska eleverna få kunskaper att utveckla om konsumtionens villkor, om sparande, skulder och lån. på så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Innehåll

Förankring i läroplanen


Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
Eleverna ska ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika pro­blem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

 

Innehåll

Följande ur det centrala innehållet kommer vi att behandla:

Konkretisering

 


Du ska göra en budget för en familj och kunna diskutera budgetposterna samt diskutera om olika sparande.
Du ska visa olika betalningsalternativ och lån.
Du ska veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument i några olika situationer (konsumentlagar).
Du ska känna till hur reklamen kan påverka dina val vid köp av varor.
Du ska kunna välja ställningstagande vid val av varor och tjänster.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer ha gemensamma teoretiska genomgångar och diskussioner.

Vi beräknar arbeta med området konsumtion och ekonomi i  tre lektioner samt att du även måste arbeta hemma med uppgiften.

Vi kommer att avsluta med ett prov.Tid: v. 39-43 ungefär beroende på grupp.

Prov v. 43

 

Uppgifter

 • Konsumenträtt fakta text

 • Konsumenträtt

 • Ekonomi och konsumtion

 • Ekonomi och konsumtion

 • Ekonomi och konsumtion

 • Konsumenträtt faktatext sid 135-139

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Konsumtion och ekonomi för årskurs 9

Konsumtion och ekonomi

>>>
>>>
>>>
Förmåga att resonera med koppling.
Jämföra olika konsumtionsalternativ med konsekvenser för privatekonomi
Du ska resonera enkelt om din och hushållens ekonomi. Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar privatekonomin.
Du ska resonera på ett utvecklat sätt om din och hushållens ekonomi. Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar privatekonomin.
Du ska resonera på ett välutvecklat sätt om din och hushållens ekonomi. Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar privatekonomin.
Förmågan att resonera.
Beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter och ge exmpel på hur de används i olika situationer
Du kan beskriva och resonera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan beskriva och resonera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan beskriva och resonera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Förmågan att resonera underbyggt.
Om olika konsumtionsval kring konsekvenser för hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Om handlingar i hemmet kring konsekvenser för hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett enkelt sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett utvecklat sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett välutvecklat sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.