Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Bli en stjärnläsare!

Skapad 2018-09-24 10:40 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det finns de som kan drömma sig bort i böckernas värld och nästan känna sig som om de känner karaktärerna i boken, känna att de varit där på den där platsen där allt utspelar sig. Hur gör de? Kan man lära sig sätt som gör det lättare att förstå det man läser och på så sätt lättare fångas av böcker. Självklart!

Innehåll

Utgångspunkt

Att förstå det man läser har man nytta av i alla skolans ämnen och under hela livet. Du har jobbat med läsning på olika sätt under hela din skoltid och det ska vi bygga vidare på nu. Så att du blir en bättre läsare helt enkelt!

 

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

- läsa olika texter med flyt, där du gör en kort pause vid de olika skiljtecknen och läser ut orden på rätt sätt.

- drar slutsatser om vad som ska hända längre fram i texten.

- återberätta innehållet i det du läst, i tidsordning.

- göra någon koppling mellan det du läst och ditt eget liv eller andra böcker du läst.

- beskriva vad du tyckte om boken du läst.

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

- läsa olika texter med gott flyt, där du läser med olika hastighet och tonläge (röst) så att den som lyssnar förstår och tycker det är intressant.

- drar slutsatser om vad som ska hända längre fram i texten och förklarar, med hjälp av det du läst, varför du tror att det kommer att hända.

- återberätta innehållet i det du läst, där du även berättar om miljön och personerna i texten.

- göra flera kopplingar mellan det du läst och ditt eget liv och/eller andra böcker du läst.

- beskriva vad du tyckte och tänkte om boken du läst och förklara varför du tyckte så.

 

Vilka begrepp behöver vi arbeta med?

läsa med flyt,

förutspå/fantisera, återberätta/sammanfatta, inre bilder,

kopplingar, budskap

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsformer:

Vi kommer att jobba både enskilt, i par, i mindre grupper och i helklass.

Du kommer att få läsa olika texter, både tyst och högt.

Vi kommer att arbeta med de olika lässtrategierna för att du ska utveckla flytet i din läsning och din läsförståelse.

Vi kommer, varje dag under fem veckor, arbeta med intensivläsning. Där kommer du främst att utveckla ditt läsflyt.

 

 

Anpassningar:

Du kommer att få möjlighet att använda dig av olika stödmallar, t.ex. för att sammanfatta en text.

Du kommer att få möjlighet att lyssna på texter genom ex Inläsningstjänst.

 

Material:

Läsmysteriet från www.ur.se

En läsande klass

Zick zack

 

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få göra ett prov i läsförståelse, där du genom att svara på frågor om texten visar att du förstått den.

Du kommer också att få läsa en text högt för mig.

Du kommer också att få göra en bokredovisning om en bok du läst.

Du kommer att få testa ditt läsflyt genom att göra lästestet H4. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: