Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Energi i vatten och vind

Skapad 2018-09-24 10:47 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Ht 2014
Grundskola 5 Teknik

Innehåll

Presentation

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Förmågor

Kommunikation: 

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Reflektion:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamål och funktion.
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Samarbete:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Ansvar:

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

 

Undervisning

Du kommer att få lära dig om hur vi förr i tiden fick energi från vatten och vind och hur de uppfinningarna har förändrats till de vi har idag.

Detta gör vi genom att:

 • Se film
 • Ha genomgångar och diskutera de tekniska lösningarna vattenkvarn, vattenkraftverk, väderkvarn och vindkraftverk
 • Göra skisser med förklarande ord och begrepp
 • Konstruera en vindsnurra


Bedömning

Du ska göra en plansch om:

hur energin från vatten och vind används

beskriva de olika tekniska lösningar med vattenkraftverk och vindkraftverk + fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

och hur tekniken har utvecklas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
 • Tk
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentera
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: