Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnings historia - HT18

Skapad 2018-09-24 11:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Teknikhistoria - Uppfinningar, upphovsmän/kvinnor & deras påverkan på samhället.
Grundskola 8 – 9 Teknik
Teknisk utveckling har gett oss möjligheter vi idag tar för givet men som vi för årtionden sen inte ens drömde om. Ofta börjar teknisk utveckling med en idé om att vilja förstå vår omvärld för att sedan utvecklas till något som vi kan ha nytta av.

I detta arbete får du chansen att stifta bekantskap med några av Sveriges kända och okända personligheter och prylar.

Innehåll

 

Arbetsbeskrivning

Du ska välja en uppfinning och presentera den genom en text, en broschyr, en film, ett radioprogram, en plansch, en teater eller på något annat sätt. I din presentation ska du få med:

 • Vem var uppfinnaren? Berätta kort om honom/henne.
 • Beskriv uppfinningen.
 • När uppfanns den?
 • Var uppfanns den?
 • Hur fungerar den?
 • Vad används den till?
 • Hur har uppfinningen utvecklats fram till idag?
 • Varför uppfanns uppfinningen vid den tidpunkten?
 • Vad betydde uppfinningen för människan/samhället när den uppfanns?Bedömningen görs enligt kunskapskraven för teknik åk7-9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
KJS - Teknik Kunskapskrav åk 7-9

Teknik, människa, samhälle, miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: