Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik - mekanismer år 9 HSM_MLT

Skapad 2018-09-24 11:10 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Hur fungerar mekanik? Vad är kraft och rörelse? Vad är det för fem grundprinciper som används fortfarande i dagens teknik? Arbetsområde i Fysik och Teknik.

Innehåll

Mekanik - mekanismer (fy + tk) år 9 ht 2018

A. MÅL OCH BEDÖMNING

 1. Övergripande Mål Fysik

      Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 1. Övergripande Mål Teknik
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  (Skolverket lgr 11)         
 1. Kunskapskrav Fysik och Teknik

          Se separat matris 

                          

B. OMRÅDESBESKRIVNING

Centrala innehållet Fysik

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

Centrala innehållet Teknik

 • Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 

 

      1. Du skall kunna: 

 • Beskriva olika krafter och hur de kan samverka
 • Hur reaktionskraften fungerar och dess användningsområden
 • Hur sammansatta rörelser fungerar
 • Skillnaden mellan likformiga och olikformiga rörelser
 • Kunna förklara gravitation och acceleration
 • Hur fungerar Centralrörelser och Centripetalkraft
 • Kunna förklara hur en hävstång, lutandeplan, kil, kugghjul och taljan fungerar samt kunna ge exempel på var man kan hitta dessa mekanismer i vanliga tekniska föremål
 • Förklara friktion och hur man kan minska den 
 1. Metod för att nå målen:

          Ni kommer att arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper.

          Ni kommer att utföra laborationer både enskilt och i mindre grupp.

          Ni kommer få läsa faktatexter och svara på instuderingsfrågor.

 

C. VISA LÄRANDE

        Du kommer på lektioner via diskussioner visa på din kunskap. Likaså vid laborationstillfällen samt vid skriftligt prov.v

Matriser

Fy Tk
Mekanik - mekanismer år 9 HSM_MLT

E
C
A
Kraft, rörelser, hävarmar
Fysik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska sam
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband
Historisk utveckling
Fysik
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Begrepp och samverkan
Teknik
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Tekniska systems historiska utveckling
Teknik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: