👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-09-24 11:13 i Junibackens skola Ludvika
En planering för arbetsområdet Samband i naturen, årstiderna. Hösten.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om en av våra fyra årstider, nämligen hösten. Hur ser man att det är höst? Vad händer med växter och djur? Hur ska man bete sig ute i naturen?

Tillsammans tar vi reda på vad du vill och behöver lära dig. Vi arbetar utifrån klassens tankekarta om hösten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig fakta om några växter, svampar och djur.
Du ska lära dig skriva enkla faktatexter tillsammans med dina kompisar i klassen.
Du ska känna till något om Allemansrätten.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi går ut i naturen och tittar på olika hösttecken.
Vi följer ett träds utveckling under årstiden.
Vi ser på filmer och pratar om växter och djur.
Vi skriver faktatexter tillsammans.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna följa med i en film eller ett samtal så att du förstår vad det handlar om och kan återberätta något av detta.

Du ska vara delaktig i gemensamt arbete med att skriva texter.

Du ska kunna delta i samtal och observationer ute i naturen.

Du ska kunna berätta några fakta om de växter och djur vi arbetat med.

Du ska kunna berätta något om vad Allemansrätten innebär.

Hur du får visa vad du kan:

Du får berätta om det du kan.
Du får vara delaktig i att skriva gemensamma faktatexter.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Filmer från ne.se

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3