👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Naturrutan och skräpplankan

Skapad 2018-09-24 12:11 i Amsbergs skola Borlänge
Grundskola 1 NO (år 1-3)
VI kommer under det här året att gå till vår Naturruta för att se årstidsväxlingarna. Vi kommer att titta på hur växter och natur ändrar sig och om vi ser spår efter djur i vår ruta. Vid naturrutan har vi även grävt ner en planka med skräp av olika material. Den kommer vi också följa hela året för att se vad som händer med skräpet.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • förklara hur du kan känna igen de olika årstiderna.
 • namnge några vanliga växter och djur.
 • berätta om några djurs- och växters livscykler.
 • förklara vad en näringskedja är.
 • veckodagarna, månaderna och årstiderna.
 • förstå vikten av att inte slänga skräp i naturen

 

Undervisning

Du kommer att få undervisning genom:

 • samtal
 • observationer ute i naturen
 • filmer
 • genomgångar
 • experiment

Du kommer under arbetet att dokumentera på olika sätt.

Arbetet med naturrutan och skräpplankan sker under hela året.

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • berätta om förändringarna i naturen under de olika årstiderna.
 • känna igen "vanliga" djur och växter och deras namn.
 • berätta om olika livscykler och näringskedjor.
 • namnen och ordningen på dagar, månader och årstider.
 • visa att du förstått vikten av att inte slänga skräp i naturen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3