👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2018-09-24 13:17 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Kemi
Varför ser det periodiska systemet ut som det gör?

Innehåll

Vi lär oss om atomer:

 • hur de ser ut och vilka egenskaper de har.
 • varför de har sina platser i periodiska systemet. 
 • hur atomer blir joner och varför de får just den laddningen.
 • hur olika bindningstyper ser ut och fungerar.
 •  

Viktiga begrepp:

protoner                                               elektronskal                                             molekylbindning (kovalent bindning)

elektroner                                             perioder                                                   jonbindning

neutroner                                             grupper                                                    metallbindning

atomkärna   

                                        

Viktiga personer:

Dimitrij Mendelejev                              Ernest Rutherford

J. J. Thomson                                      Niels Bohr                                                                           

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Periodiska systemet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Du visar på grundläggande kunskaper genom att ge exempel på enkla samband. Du beskriver dessa med viss användning av ämnets begrepp och teorier.
Du visar på goda kunskaper genom att förklara och visa på förhållandevis komplexa samband, med relativt god användning av ämnets begrepp och teorier.
Du visar på mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på komplexa samband. Du generaliserar dessa, med god användning av ämnets begrepp och teorier.
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet
I samtal är du delaktig och bidrar med enkla motiveringar som till viss del för diskussionen framåt.
I samtal är du aktiv och bidrar med utvecklade motiveringar som för diskussionen framåt.
I samtal är du aktiv och bidrar med välutvecklade motiveringar som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet
Du använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om källornas trovärdighet.
Du använder olika källor på ett relativt välfungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas trovärdighet.
Du använder olika källor på välfungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas trovärdighet.
Använda information och anpassa framställningen
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier t
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspektUpptäckter och deras betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.