👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt kapitel 2 Formula år 4

Skapad 2018-09-24 13:43 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Att mäta längd och jämföra längd välja och byta längdenheter Att kunna skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion. Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion välja lämplig metod vid problemlösning
Grundskola 4 Matematik

Att mäta längd och jämföra längd
Välja och byta längdenheter
Att kunna skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion.
Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
Välja lämplig metod vid problemlösning

Innehåll

Längd och räknesätt

Syfte

Undervisningen ska bidra till att ni utvecklar intresse för matematik och tilltro till er förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Våra mål

Att mäta längd och jämföra längd
Välja och byta längdenheter
Addera och subtrahera med olika metoder
Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
Välja lämplig metod vid problemlösning

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar du på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. Du kommer också träna på  att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk och laborativ matematik.

Du kommer att arbeta med tester och en diagnos efter arbetsområdet.

Bedömning

 • Förmågan att jämföra och mäta längd
 • Förmågan att välja och byta längdenheter
 • Förmågan att förstå och utföra algoritmer och andra räknemetoder i addition och subtraktion
 • Förmågan att kunna välja mellan räknesätten addition och subtraktion
 • Förmågan att använda olika räknesätt och förstå sambandet mellan dem

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd och räknesätt kapitel 2 Formula år 4

Nivå 1
Kan oftast och till viss del använda fungerande kunskaper
Nivå 2
Kan relativt väl och har goda kunskaper
Nivå 3
Är säker och har mycket goda kunskaper
Jämföra och mäta längd
Kan till viss del jämföra och mäta längd
Kan relativt väl jämföra och mäta längd
Kan välutvecklat jämföra och mäta längd
Välja och byta längdenheter
Kan till viss del välja och byta längdenheter
Kan relativt väl välja och byta längdenheter
Kan välutvecklat välja och byta längdenheter
Skriftliga räknemetoder för addition
Kan till viss del utföra skriftliga metoder för addition
Kan relativt väl utföra skriftliga metoder vid addition
Kan välutvecklat utföra skriftliga metoder vid addition
Skriftliga räknemetoder för subtraktion
Kan till viss del utföra skriftliga metoder vid subtraktion
Kan relativt väl utföra skriftliga metoder vid subtraktion
Kan välutvecklat utföra skriftliga metoder vid subtraktion
Välja lämplig räknemetod vid problemlösning
Kan välja lämplig räknemetod med viss anpassning vid problemlösning
Kan välja räknemetod med relativt god anpassning vid problemlösning
Kan välja räknemetod på ett väl fungerande sätt och god anpassning vid problemlösning