👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka. Ett NTA-arbete i årskurs 4-5.

Skapad 2018-09-24 14:19 i Söderås skola Rättvik
Arbete utifrån NTA - temat flyta och sjunka
Grundskola 5 Kemi Fysik Teknik
I alla tider har människor funderat över varför en del saker kan flyta medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka. När du och dina kamrater arbetar tillsammans, kommer ni att behöva plocka fram allt vad ni har av nyfikenhet och upptäckarlusta. Ni kommer att arbeta i små grupper som tillsammans ska komma fram till resultat som gör att ni når målen för planeringen.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och övergripandemål


Varför flyter en kork och inte ett ankare? Hur bygger man den båt som tål mest last och vad har ordet Heureka med detta att göra?
I det här arbetsområdet kommer du få svar på de frågorna och mycket, mycket mer.....

Du ska arbeta med området flyta eller sjunka för att du ska:

 • utveckla din förmåga att genomföra uppdrag genom muntliga och/eller skriftliga instruktioner
 • utveckla din förmåga att dokumenter det du ser
 • utveckla din förmåga att använda de slutsater ni kommer fram till
 • utveckla din förmåga att kunna samarbeta

Undervisningen i ämnet fysik ska, enligt LGR 11 syfta till att utveckla sin förmåga att:

Mål för dig som elev

        När vi har arbetat klart med området ska du kunna:

 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.
 • Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngkraft, lyftkraft,vikt,storlek, form och volym.
 • Samtal och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det har haft för människans vardag och samhällets utveckling.

 

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Så här ska vi arbeta

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
- Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster som kan dyka och flyta i vatten och i luften, och diskutera likheter och skillnader mellan dessa.
- Läsa om Archimedes undersökningar och upptäckter och hur hans upptäckt betytt och påverkats människors liv.

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begrepen tyngdkraft,lyftkraft, vikt, storlek, form.
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • berätta om Archimedes och hans upptäckt och vad den har betytt för människors liv-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk Ke
Flyta eller sjunka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera och genomför undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga.
Du behöver träna mer på att genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra enklare undersökningar utifrån givna planeringar och bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematisk utifrån. Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enklare undersökningar utifrån givna planeringar och bidra till att formulera frågeställningar som det går att arbeta systematisk utifrån. Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enklare undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar som det går att arbeta systematisk utifrån. Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andrasresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du behöver träna mer på jämföra olika undersökningsresultat.
Du kan jämföra dina och andras resultat och då föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och då föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och då föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
Du behöver träna mer på att dokumentera dina undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklande dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklande dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beskriva, resonera och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga, med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, massa, volym, form
Du behöver träna mer på att använda fysikens begrepp för att göra olika beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på, resonera om och beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara, resonera om och visa på enkla samband med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara, resonera om och visa på enkla samband samt något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Berätta om Archimedes upptäckter och dess betydelse för människor liv.
Du behöver läsa mer om naturvetenskapliga upptäckter.
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.