👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Demokrati och val åk 5

Skapad 2018-09-24 14:29 i Sandarne skola Söderhamn
Nu är det dags för samhällskunskap igen. Vi kommer att arbeta med området Demokrati.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lever i en demokrati. Nu kommer du att få lära dig vad som är utmärkande och vad som är skillnaden mot att leva i en diktatur.

Innehåll

Demokrati/Diktatur/Val

Konkreta mål:

Du ska:

 • Veta vad demokrati är 
 • Vad diktatur är 
 • Skillnaden mellan demokrati och diktatur 
 • Hur demokrati fungerar i Sverige 
 • Vem som bestämmer i Sverige 
 • Hur ett vagår till 
 • Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

Genomförande:

På lektionerna kommer vi att:

 • Vi har genomgångar och diskussioner 
 • Vi ser på lilla aktuellt skola, och lilla aktuellt valkoll, sammanfattar/diskuterar innehållet
 • Vi arbetar med begrepp
 • Läser på partier i expertgrupper
 • Uttrycka åsikter kring någon fråga

Bedömning:

Baserat på kunskapskraven och de konkreta målen kommer jag att bedöma:

 • Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner  
 • Ditt genomförande av uppgifter  
 • Ditt användande av begrepp
 • Din redovisning i hemgruppen
 • Hur du klarar skriftliga och muntliga uppgifter/prov
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6