👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målformuleringar HT 18 Måsen Grön

Skapad 2018-09-24 14:48 i Måsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

 

     Normer och värden

      Fokusområde: Barns hänsynstagande

 

      Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till- och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

      Målkriterier:

- Barnen uppmärksammar när en kompis behöver hjälp och hjälper sina kompisar eller kallar på pedagogen

- Barnen sätter ord på sina och andras känslor

- Barnen hjälper andra självmant i vardagen

- Barnen visar stolthet över att hjälpa andra

 

      Planerade insatser:

- Att barn får bekräftelse när de har hjälpt sina kompisar

- Att ge barnen möjligheten till att reflektera över konflikter ur olika perspektiv

- Att pedagogerna använder litteratur, medier samt material som belyser hänsynstagande

- Att pedagogerna är närvarande och agerar som förebilder

 

     Utveckling och lärande

      Fokusområde: Användning av digitala uttryckssätt

 

      Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda  sig av, tolka och samtala om dessa.

 

      Målkriterier:

- Barnen har kunskaper kring hur man kan uttrycka sig med hjälp av olika digitala verktyg

- Barnen känner sig trygga i användandet av digitala verktyg

- Barnen visar stolthet över det de har skapat med hjälp av digitala verktyg

 

Planerade insatser:

- Pedagogerna introducerar olika verktyg/appar för barnen för att göra dem medvetna om vilka möjligheter dessa erbjuder

- Barnen ges möjlighet att visa andra det de har skapat

- Barnen får möjligheten till att reflektera kring lärandeprocessen  

 

Barns inflytande

Fokusområde: Förmågan att säga ifrån

 

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

     Målkriterier:

- Barnen förstår vikten av att säga ifrån

- Barnen tar det på allvar när andra säger stopp

- Barnen vågar uttrycka vad de tycker och tänker genom att använda röst eller kroppsspråk

 

Planerade insatser:

- Att pedagogerna använder litteratur, medier samt material och planerar olika aktiviteter med detta tema i fokus

- Att pedagogerna skapar en bra miljö genom att dela barnen i mindre grupper då det är lättare för dem att våga uttrycka sig

- Pedagogerna är närvarande och uppmuntrar barnen att säga ifrån 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016