👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reaktionshastigheter och kemisk jämvikt

Skapad 2018-09-24 14:48 i Norra Real Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Kap. 2-3 i kemi 2-boken.

Innehåll

Se planeringen i teams som uppdateras kontinuerligt.

Uppgifter

  • Reaktionshastigheter

Matriser

Kem
Kemi 2

Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder

E
C
A
1a
Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.
Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. 
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. 
1b
Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. 
Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. 
1c
Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas. 
Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
1d
Du värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Du värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Problemlösning

E
C
A
2a
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
2b
I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.
I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.
I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.
2c
Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. 
Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. 
2d
Dessutom hanterar du kemikalier och utrustning på ett säkert sätt.
2e
Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang.
Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med nyanserade omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår du också förändringar.

Kemins betydelse för individ och samhälle

E
C
A
3a
Du diskuterar översiktligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.
Du diskuterar utförligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.
3b
I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
I diskussionerna för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Naturvetenskaplig kommunikation och språk

E
C
A
4a
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang. 
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. 
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
4b
Dessutom använder du olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder du olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder du olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Självbedömning

E
C
A
5
När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet din egen förmåga och situationens krav.
När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet din egen förmåga och situationens krav.