👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs ett

Skapad 2018-09-24 14:55 i Hedens skola Öckerö
En PP för år 1 gällande arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta med om sig själv och sin omvärld. Så står det i Läroplanen. Hoppas att du är nyfiken och vill lära dig mer!

Innehåll

Det här kommer vi att jobba med:

-Årstiderna

-Djur och växter i vår närmiljö

-Bondgården

 

Så här kommer vi att göra:

Vi har utedagar då vi går till Nästås och till Ankedammen.

Vi läser i böcker, tittar på filmer, ritar och skriver.

Till våren åker vi till en 4H-gård på studiebesök.

Målet för NO

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen och artbestämma några av de vanligaste träden och växterna i din närmiljö.

-Känna till vilka djur det kan finnas i vår närmiljö, stora som små.

-Känna till vilka djur det kan finnas på en bondgård.

-Känna till vad man kan odla på en bondgård.

-Kunna göra enkla fältobservationer och dokumentera det du lär dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3