👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Tussilago

Skapad 2018-09-24 15:28 i Ekorren Hedemora
Förskola
Inskolning- Trygga barn och trygga vårdnadshavare

Innehåll

Detta är en planering som personalen på Tussilago ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning för våra barn. På detta sätt tror vi att vi får en trygg barngrupp och trygga föräldrar som känner till förskolans verksamhet, mål och pedagoger.

Innehåll

 MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet känna sig trygga med pedagoger och barngruppen;
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan;
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan;
 • Skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga;
 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem;
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet.

Vi strävar efter att få

 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna;
 • En trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda och hörda;
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål och pedagogerna.

METOD - GENOMFÖRANDE

 Innan inskolningen börjar ringer vi föräldrarna och hälsar dem välkomna hit och berättar lite kort om inskolningen, samt bestämmer tid till inskolningsamtal. På samtalet pratar vi om inskolningsprocessen och då får vi får vi mer information om barnet, eventuella allergier, sovrutiner, intressen, mm. 

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla tre pedagoger.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi:

 • Observation
 • Reflektion
 • Daglig dialog med föräldrarna.

Vi tar bilder på barnet i inskolningsprocessen och lägger ut dem sen i Lärloggen som vi kan använda som underlag för ett uppföljningssamtal senare. Vi lägger ut bilder i den digitala fotoramen som är placerad i hallen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi ordnar ett uppföljningssamtal med föräldrarna efter några veckor och reflekterar tillsammans med dem om vilken utveckling har barn genomgått,  var de positiva/negativa, hur påverkades rutinerna hemma samt tar emot önskemål om eventuella förändringar. Vi strävar efter att se barnen glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek, lärande och kommunikation.

 

 

Koppling till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98 Rev. 2016 Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
 

 

Stäng

 

 

 

Hjälp för denna sida