Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

musik - AIR ht18

Skapad 2018-09-24 15:28 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Musik
Musikbranschen har de senaste åren revolutionerats. Det som framförallt förändrats är de digitala verktyg som numera kan användas, vilket ger större möjligheter för privatpersoner att från grunden skapa och nå ut med egen musik. Vi ska under den här perioden lära oss att använda en s.k. DAW, digital audio workstation, som stått i centrum för den här revolutionen.

Innehåll

Ni kommer under den här perioden lära er att använda musikprogrammet "Soundtrap". Ni kommer använda era chromebooks till detta. Vi kommer lära oss om både MIDI & Audio (information & ljud), hur man spelar in och kan efterbehandla dessa. Ni kommer att få skapa egna projekt i soundtrap, samt spela in och ljudlägga varsin podcast. Vi kommer också att prata om vilka effekter dessa möjligheter haft på musikbranschen och för privatpersoner, vilket ni ska resonera om i en kortare text / ljudinspelning.

 

Parallellt med detta kommer vi också att ha halvklass-lektioner i ensemble där vi spelar och sjunger. Efter projektet ska ni kunna

Spela ackorden Em, G, C och D på gitarr och piano. 

Förstå grepptabeller och tabulatur. 

Hitta tonerna på de vita tangenterna på ett piano

Ha spelat ett beatkomp på trummor

Att samspela i grupp

 

Om någon spelar ett instrument utanför skoltid är det fritt fram att spela in när man spelar något och skicka till mig. Detta kan jag också använda i min bedömning. 

Uppgifter

 • Eget soundtrap-projekt till podcast

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
  Mu  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
AIR - musik ht 18

MUSIK åk7-9

F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Musicerande
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Kunnande
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Skapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar. Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar. Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar. Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Mu
musik - ht18

Rubrik 1

F
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Avancerad nivå
Inlämnad och rättad - gäller för prov om grepptabeller, tab och piano
Gitarr
Eleven uppfyller inte kunskapskraven för E.
Eleven kan spela ackorden Em / G / C / D i långsamt tempo med visst flyt.
Eleven kan spela ackorden Em / G / C / D i tempo och med bra flyt.
Eleven kan spela ackorden Em / G / C / D i tempo med rytmisering och bra flyt och ton.
Piano
Eleven uppfyller inte kunskapskraven för E.
Eleven kan spela ackorden Em / G / C / D i långsamt tempo med visst flyt.
Eleven kan spela ackorden Em / G / C / D i tempo med bra flyt , samt med tillägg som vänsterhand på bastoner
Eleven kan spela ackorden Em / G / C / D i bra tempo, med bra timing och med olika tillägg som baston och brutna ackord.
Soundtrap-projekt
Eleven uppfyller inte kunskapskraven för E.
Eleven har skapat ett soundtrap-projekt innehållande delarna som presenterats i uppgiften.
Elevens projekt är dessutom väl inspelat med rytmisk stabilitet och samspel mellan stämmor.
Elevens projekt innehåller dessutom väl avvägda och editerade egeninspelade ljud och egna stämmor.
Motown-inlämning
Eleven uppfyller inte kunskapskraven för E.
Eleven har svarat på frågorna i uppgiften och resonerat på ett enkelt och till viss del underbyggt sätt om skillnader mellan 60-talets musikbransch och dagens.
Eleven kan resonera utvecklat och relativt väl underbyggt om skillnader mellan 60-talets musikbransch och dagens.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnader mellan 60-talets musikbransch och dagens.
Ensemblespel
Eleven uppfyller inte kunskapskraven för E.
Eleven spelar sin stämma och anpassar sig i viss mån till helheten.
Eleven spelar sin stämma väl och anpassar sig relativt väl till helheten.
Eleven spelar sin stämma tekniskt och timingmässigt väl och anpassar sig efter och uppmärksammar den musikaliska helheten.
Prov Grepptabeller, tabulatur och piano
Uppgiften är inte inlämnad med rätt svar.
Uppgiften är inlämnad med rätt svar.
Inlämning västerländsk konstmusik
Uppgiften är inte inlämnad med rätt svar.
Eleven kan i stora drag redogöra för, och på enkla sätt resonera om, formandet av den västerländska konstmusiken. Eleven skriver om någon tonsättare eller viktig person från den västerländska konstmusiken, och om musiken som varit en del av musikhistorien.
Eleven kan redogöra och resonera kring den utveckling som format den västerländska musikhistorien. Eleven skriver om någon tonsättare eller viktig person från den västerländska konstmusiken, och om musiken som varit en del av musikhistorien.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt redogöra och resonera kring formandet av den västerländska konstmusiken. Eleven skriver utförligt om någon kompositör och musiken som varit en del av musikhistorien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: