👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet Lå 18/19 D G

Skapad 2018-09-24 15:34 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer under läsåret arbeta med olika aktiviteter inom Estetisk verksamhet.

Du kommer att:

- använda olika sorters material och tekniker vid bilduppgifter

- sjunga och spela rytminstrument

- dansa och dramatisera

- ta del av musik som knyter an till dina vardagliga och högtidliga sammanhang 

- filma och fotografera med din i-Pad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9