👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling - livets uppkomst

Skapad 2018-09-24 15:37 i Tegelbruksskolan Falun
En resa ifrån urtid till nutid.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Allting kommer ifrån ingenting. Varifrån kommer vi och allting vi känner till? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag fram till människans tid. Vi kommer att titta på livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans första fotsteg.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Vi kommer nu att arbeta med jordens historia från Big bang till människans första tid. Vi ska titta närmare på livets utveckling från de första bakterierna i havet och till människans första tid på jorden. 

Innehåll

Du ska se på filmer och läsa olika typer av texter. 
Du ska diskutera och lyssna på andra.
Du ska skriva faktatext och måla bilder till din text.
Du ska delta och följa med när vi visar tidslinjen och förstå hur den används.

Redovisning

Genom att lyssna aktivt vid högläsning och delta diskussioner i klassrummet.
Genom att kunna återberätta något du sett i en film eller hört från en text.

Genom att kunna skriva en enkel faktatext.
Genom att återge det du lärt dig i bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Jordens utveckling - livets uppkomst

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livets utveckling
Du kan berätta var livet på jorden startade.
Du kan berätta var på jorden livet startade och berätta lite om några av utvecklingstegen.
Du kan berätta om var livet startade på jorden och tydligt redogöra för hur några utvecklingsstrategier hänger ihop.
Tidslinjen
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Du kan följa tidslinjen och placera ut minst två livsformer.
Du kan följa tidslinjen och placera ut minst två livsformer. Du kan också berätta om hur långa två olika utvecklingssteg har varit i förhållande till varandra.
Du kan dra flera slutsatser från tidslinjen. T ex berätta om hur långa utvecklingsstegen har varit och göra en jämförelse mellan de olika livsformerna.
Muntliga diskussioner
 • Sv   3
 • Sv   3
Du deltar i muntliga diskussioner och försöker berätta om något du sett, hört eller läst.
Du deltar ofta i diskussioner i klassrummet och kan berätta sammanhängande om något du sett, hört eller läst.
Du är aktiv i diskussioner i klassrummet och kan berätta sammanhängande om något du sett, hört eller läst på ett sätt så att andra förstår.
Fakta text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan läsa enklare faktatexter men behöver hjälp att plocka ut information. Du försöker återge informationen i dina texter.
Du kan läsa enklare faktatexter och plocka ut information. Du kan återge informationen i dina texter.
Du kan läsa enklare faktatexter och plocka ut information. Du kan med egna ord skriva och återberätta informationen i egna texter.