Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg din egen bil

Skapad 2018-09-24 15:49 i Tegelbruksskolan Falun
Pedagogisk planering till NTA-temat Rörelse och konstruktion.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Har du någonsin funderat på hur ett fordon kan konstrueras? Hur påverkas bilen av energi när den är i rörelse? Kan last påverka farten? Detta och mycket mer kommer du få arbeta med i temat "Bygga Bil". Du kommer att få bygga, konstruera och klura på förbättringar. Du kommer lära om rörelse, konstruktion, kraft och energi.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Hur man konstruerar fordon efter egen ritning
 • Lära om olika energiformer
 • Lära om friktion
 • Hur man lagrar energi
 • Hur man utvecklar konstruktioner

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att arbeta utifrån en konstruktion
 • Genom att arbeta i par
 • Genom diskussioner

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur du bygger och konstruerar ett fordon utifrån givna krav
 • Hur du ställer frågor, samtalar och deltar i diskussioner
 • Hur du hittar eventuella lösningar för att utveckla dina idéer och fordonet

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv och visa intresse på lektionerna
 • Genom att ställa frågor och delta i diskussioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion, fysik och teknik, NTA

Insats krävs
E
C
A
Att göra undersökningar
 • Fy
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett enkelt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett utvecklat och delvis noggrannt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett välutvecklat och noggrannt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett enkelt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett utvecklat sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett välutvecklat sätt
Du kan på ett enkelt sätt och till viss del med hjälp av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett enkelt sätt och med viss användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fyikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som för diskussionen framåt
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som för diskussionen framåt och som fördjupar och breddar den
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: