👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2018-09-24 17:25 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Musik
Musik har alltid varit och är en viktig del i människors liv. Vi påverkas av musik mer än vi kanske tror. Under ett pass i veckan musicerar vi. Vi övar att kompa på piano bl a och att spela melodier samt skapa musik i Garageband. Vi blir allt säkrare på att se vad som är typiskt för olika genrer samt lär oss mer om hur man kan dela in instrument i olika grupper. Vi lär oss att lyssna aktivt på olika musikstycken och att spränga våra gränser genom att lyssna på många olika genrer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Bedömning - vad och hur

Jag lyssnar på dig vid gemensam sång och ser hur väl du följer tonhöjd och rytm. 
Jag ser hur väl du kan spela en enkel melodistämma på piano.
Jag ser hur väl du kan spela ackord och byta med flyt. (ukelele, gitarr, piano)
Jag ser hur väl du (tillsammans med andra) kan skapa musik. 
Jag ser hur väl du kan prata om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik påverkar oss alla. 
Jag ser hur väl du kan skilja mellan olika genrer.
Jag ser hur väl du kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar tillsammans där jag tar upp viktiga begrepp och termer i musik såsom noter, rytmer, puls och notvärden.

Spel på olika instrument enskilt och i en ensemble. 
Gemensamma musikupplevelser som vi pratar om i grupp och i klass. 
Musiklyssning till olika genrer för att spränga våra gränser och kanske upptäcka ny musik. 
Sångövningar i helklass och i smågrupper.

Musikskapande på garageband och på annat sätt.