👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, Ht 18 "Bråk och procent"

Skapad 2018-09-24 17:54 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Pedagogisk planering för arbete med bråk och procent med utgångspunkt i lärobok Formula 8. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundsärskola 8 Matematik
Bråk och procent

Innehåll

Innehåll. Vad?

Vi kommer att arbeta med att:

 • växla mellan bråk och procent
 • storleksordna bråk
 • göra enkla beräkningar med tal i bråkform
 • göra enkla beräkningar med procent 
 • känna till ränta

Innehåll. Hur?

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna, vid genomgångar, enskilt arbete och gemensamma matematiksamtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent åk 8

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning ellerskiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettdelvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ienkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ivälutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser