👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika typer av texter

Skapad 2018-09-24 19:28 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Under det här arbetsområdet kommer vi att träna på att skriva olika beskrivande och instrueranade texter.
Grundskola 6 Svenska
Att skriva olika typer av texter är en utmaning för många och är därför också något man måste träna på. Tillsammans ska vi träna på att skriva personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, berättande texter, recensioner, sammanfattningar, kombinera text med olika estetiska uttryck, och instruerande texter. Vi ska också arbeta med att förbättra texter, efter bedömning/respons.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig i skrift genom att skriva olika typer av texter. 
 • Använda skiljetecken, styckeindelning och andra skrivregler på ett fungerande sätt i de texter du skriver. 

Bedömning - vad 

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Skriva olika typer av texter där du använder dig av ett fungerande innehåll, struktur och språk. 
 • Använda dig av skiljetecken och andra skrivregler på ett fungerande sätt. 
 • Använda dig av olika typer av gestaltande beskrivningar, så som person- och miljöbeskrivningar samt använder dig av en fungerande och sammanhängande handling som innehåller en tydlig, röd tråd. 
 • Ge omdömen kring andra elevers texter samt att utifrån respons bearbeta och förbättra din egen text.

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Övningar kring skiljetecken, styckeindelning och andra skrivregler
 • Enskilda inlämningar av personbeskrivning, miljöbeskrivning, berättande texter och instruerande texter. 
 • Ge och ta emot respons på sina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6