👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-09-24 19:51 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Geografi
Det här är planeringen för arbetet med de nordiska länderna och geografisk analys.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll

Livsmiljöer
  • De nordiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  • Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Begrepp/språkliga mål

Analys, kust, jämföra, fjord, befolkningstäthet, Golfströmmen, kustklimat, inlandsklimat, Skanderna, kalfjäll, slätt, skärgård, ås, gejser, glaciär, vulkanö.

Kunskapskrav (för år 6)

  • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Bedömning

Som kunskapskraven här ovanför säger så kommer du bli bedömd på tre olika förmågor:

1. Hur väl du kan använda geografiska begrepp. Du kommer få chans att visa den här förmågan både muntligt och skriftligt.

2. Hur väl du kan undersöka omvärlden genom geografiska metoder och tekniker. Du kommer tillsammans med en klasskompis (eller två) få göra en undersökning av vårt närområde. Kanske vill ni räkna hur många papperskorgar det finns på skolans område? Kanske vill ni undersöka hur mycket mat det slängs på en vecka i matsalen? Du kommer bli bedömd på din egna beskrivning av hur ni har genomfört undersökningen.

3. Hur väl du kan beskriva lägen på bland annat nordens länder och huvudstäder samt andra viktiga platser i de fem länderna. Detta görs på läxförhör.

Undervisning

Fördjupning i vart och ett av de nordiska länderna. Övning på namngeografi genom exempelvis blindkartor och onlinespel

Teveserien Geografens testamente. Fördjupningsfrågor till varje avsnitt.

Elever arbetar parvis med att undersöka närmiljön för att göra en geografisk analys. Enskilt resonemang om metod och resultat.

 

Filmstöd

Länkar

Seterra

Webbmagistern

Geografens testamente (teveserie)

Matriser

Ge
Norden och geografisk analys

- - - - - >
- - - - - >
- - - - - >
Namngeografi
Eleven har ännu ej lyckats visa kunskapen eller förmågan.
Eleven har grundläggande kunska­per om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven har ännu ej lyckats visa kunskapen eller förmågan.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Geografiska begrepp
Eleven har ännu ej lyckats visa kunskapen eller förmågan.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.