👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2018-09-24 20:02 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Engelska
Vi övar på vanliga engelska ord och fraser som vi kan ha användning för i vardagen. Vi övar på att känna oss trygga i att prata engelska med varandra. Vi arbetar med läromedlet Magic! 2 samt tränar på dialoger.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du att...

 • utveckla förmåga att tala och läsa vanliga engelska ord, meningar och fraser
 • utveckla förmåga att skriva enkla engelska ord, meningar och fraser
 • utveckla förmåga att delta i samtal och dialoger på engelska
 • utveckla förståelse för den engelska du läser, talar, skriver och lyssnar till

 2. Undervisningens innehåll 

Vilket innehåll?
Vi arbetar med ord, meningar och fraser som är välbekanta för eleverna på svenska. Det handlar om ämnesområden så som klassrummet, kroppen, hemmet och offentliga platser. Även färger, siffror, alfabetet, veckodagar, månader, lägesord samt vanliga hälsningsfraser ingår i detta.

Hur arbetar vi?
Vi arbetar med innehållet genom att läsa och skriva enkla ord och meningar. Vi tittar på korta filmer och videoklipp på engelska. Vi lyssnar på och sjunger med i sånger. Dessutom för vi enkla dialoger med varandra i par och/eller i mindre grupper. I samband med varje aktivitet för vi gemensamma diskussioner kring innehållet för att skapa en förståelse för vad vi har arbetat med.

Vilka mål?

 • Du känner igen och förstår enkla ord och fraser
 • Du vågar delta muntligt i dialoger
 • Du kan läsa och skriva enkla ord och fraser på engelska
 • Du kan koppla engelska bokstavsljud till rätt bokstav

.3. Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • aktivt delta i diskussioner och visa förståelse för innehållet
 • följa instruktioner och utföra uppgifter

Dokumentation

Under arbetets gång dokumenterar läraren ditt lärande när du deltar muntligt i undervisningen. Det viktigaste är att du känner dig trygg i ditt lärande, att du vågar delta och prova sådant som är nytt. Under arbetets gång skriver du även texter på engelska som används för dokumentation av ditt lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3