Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksförfattare

Skapad 2018-09-24 20:03 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Arbete kring några barnboksförfattare, deras böcker och liv. Samarbete med skolbibliotikarien.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att lära oss lite om våra mest kända barnboksförfattare. Vi ska känna till några av deras böcker samt lite om författarna själva.

Innehåll

Några svenska barnboksförfattare

Du kommer genom detta arbetsområde att lära dig om några av Sveriges mest kända barnboksförfattare. Du ska efter genomgått arbetsområde känna till lite fakta om författarna, känna till deras böcker samt arbetat utifrån följande syfte och centrala innehåll:

Genom arbetet inom detta område så ska du arbeta utifrån följande syfte i ämnet Svenska/Svenska som andraspråk:

 

 • Tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • söka och värdera information från olika källor.

Fokusområden från det centralt innehållet i ämnet Svenska:

 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Några barnboksförfattare

 

Fokusområden från det centralt innehållet i ämnet Svenska som andraspråk:

 

 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Några barnboksförfattare.

 

Arbetet kommer att ske i samarbete med vår skolbibliotekarie som kommer och presenterar författarna. Hon kommer också att plocka fram bokpaket.

 

Vi kommer att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom arbetsuppgifter och arbetssätt från SKUA. 

Arbetsgången:

1. Skolbibliotekarien introducerar författaren med korta fakta

2. Presentation av bokpaket med böcker av författaren. 

3. Söka fakta om författaren i böcker och på Internet. 

4. Se korta filmer om författaren om dessa finns att tillgå. 

5. Skriva en enskild eller gemensam faktatext om författaren.

6. Läsa en bok eller flera böcker av författaren.

7. Titta på en eller flera filmatiseringar av en bok av aktuell författare

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6

Matriser

Sv SO Sva
Barnboksförfattare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Barnboksförfattare
Känna till några barnboksförfattare
 • Sv  1-6
Känner till några barnboksförfattare vid namn och 1-2 av deras böcker.
Känner till 3-4 barnboksförfattare vid namn och några fakta om personen samt några av deras böcker.
Känner till flera barnboksförfattare och flera av deras böcker. Har god kunskap om författarna.
Förr och nu i barnlitteratur
Se och förstå skillnader/likheter i barnlitteratur från förr och nu.
 • SO  1-6
Kan se att det finns skillnader och likheter i barnlitteratur från förr och nu. Svarar på direkta frågon inom ämnet.
Har god förståelse och ser skillnader och likheter i barnlitteratur från förr och nu. Är aktiv i diskussioner inom ämnet.
Har mycket god förståelse och ser tydliga skillnader och likheter i barnlitteratur från förr och nu. Tar egna intiativ till diskussion angående ämnet.
Illustratörer
Känna till några illustratörer och vad en illustratör gör.
Känner till vad en illustratör gör.
Känner till några illustratörer och vad en illustratör gör.
Har kännedom om flera illustratörer, vad de gör och några av de böcker de illustrerat i.
Diskutera
Kunna delta i diskussioner kring böcker och författare.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Kan delta i diskussion och reflektioner med handledning och direkta frågor.
Deltar aktivt i diskussoner och har några egna tankar och reflektioner.
Är aktiv i diskussioner och kan driva samtalet vidare genom att delge egna tankar och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: