👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2018-09-24 20:12 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Bild
Du kommer få prova på olika tekniker samt lära dig om färg och form för att skapa och prata om olika bilder.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du att...

 • utveckla förmåga att skapa bilder
 • utveckla förmåga att kommunicera med bilder
 • utveckla grundläggande kunskaper om färg och form
 • prova på olika tekniker, material och verktyg

 2. Undervisningens innehåll 

Vilket innehåll?
Vi arbetar med olika tekniker så som teckning, måleri, modellering och konstruktion. Du ges möjlighet att prova på verktyg (t.ex. penslar, pennor, potatisar och digitala verktyg) och material (t.ex. lera, papper, färgprodukter och naturmaterial) anpassade till den valda tekniken. Vi lär oss grundläggande kunskaper om färg, form och bildens funktion.

Hur arbetar vi?
Vi arbetar med innehållet genom att dels prata om vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det på just det sättet. Därefter får du arbeta praktiskt med att testa på tekniker, verktyg och material utifrån tydliga instruktioner.

Vilka mål?

 • Du känner igen vanliga tekniker, verktyg och material
 • Du kan välja rätt teknik, verktyg eller material utifrån syfte
 • Du kan skapa bilder som förmedlar budskap

.3. Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • aktivt delta i diskussioner och visa förståelse för innehållet
 • följa instruktioner och utföra uppgifter
 • framställa bilder till texter med olika syften

Dokumentation

Under arbetets gång dokumenterar läraren ditt lärande när du deltar muntligt i undervisningen. Dina skapade bilder och andra alster sparas och dokumenteras av läraren samt bedöms i samband med i vilken grad du har deltagit i undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3