👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt 9AD2 (ht-18)

Skapad 2018-09-24 20:36 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Läs en skönlitterär bok! Avsluta med att skriva en resonerande text samt genomföra en miniversion av det muntliga nationella provet.

Innehåll

Under ca fyra veckor läser du en valfri skönlitterär bok. Ca en lektion i veckan ägnas åt läsning - resten måste du läsa hemma. Boken ska vara utläst tisdagen den 16 oktober.

Detta kommer du att arbeta med och träna på:
- Läsa
- Sammanfatta
- Reflektera
- Diskutera
- Resonera

Slutuppgifterna blir att:
- Skriva en resonerande text
- Genomföra en miniversion av det muntliga nationella provet (som övning)

 

Uppgifter

 • Resonerande text om boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Bokprojekt 9AD2 (ht-18)

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Eleven når inte kraven för E.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om verken [...]
Eleven når inte kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket [...].
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket [...].
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket [...].
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven når inte kraven för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.