Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-09-24 20:41 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Historia
Efter att stadsstaterna i Grekland och det mäktiga Romarriket från Antiken hade förlorat sitt inflytande, växte ett annat maktsystem fram i Europa. Från 500-1500-talet lades grunden till det moderna Europa. Vi ska ta reda på vad som hände och hur människor levde då.

Innehåll

Planering för Medeltiden vecka 39-42

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med detta?

Vilka förmågor vi kommer att träna på?

När vi är klara ska du kunna:

Det här ska vi göra:

Så här får du visa att du har lärt dig:

För att förstå varifrån de som bor i Europa idag kommer ifrån, att människor flyttar är inget nytt.


För att förstå vilka som har haft inflytande över tro och traditioner som finns idag.

 

För att förstå hur människor levde på medeltiden.


För att förstå vad människor gjorde uppror mot senare, under revolutionerna.Analysförmåga: Du ska ta reda på orsaker till och konsekvenser av t ex att riken styrdes som de gjorde, till varför folkgrupper flyttade till Europa


Begreppsförmåga:Du ska kunna använda begrepp om feodalism, adel, påve, präster, borgare, bönder, livegen bonde m.fl.


Kommunikativ förmåga:

Du ska träna på att samtala, redovisa och argumentera


Procedurförmåga: Du ska träna dig i att samla in, granska och värdera fakta.


Metakognitiv förmåga: Du ska träna på att reflektera över vad du lärt dig och hur du kan använda dina kunskaperResonera om varför folk vandrar/flyttar från ett område till ett annat.


Förklara hur araberna spred islam och tog över Nordafrika, Mellanöstern och delar av Europa. Du ska också kunna ge exempel på vad Europa har fått från araberna.


Förstå hur människor levde i Europa under Medeltiden.


Förklara vilka som hade makt och hur de styrde.


Förklara vilket inflytande kyrkan hade och hur det påverkade människorna.

 

Kunna se likheter och skillnader mellan hur människor har levt i olika tider.


Kunna se orsaker till och konsekvenser av stora händelser.

Under de kommande tre veckorna kommer vi att fördjupa oss i den historiska epoken, medeltiden.


Detta kommer vi att göra genom lärarledda genomgångar, läsning och arbete i historieboken, diskussioner i helklass och mindre grupper, några mindre och en längre skrivuppgift.
Det krävs att du är aktiv under lektionen, vid både genomgångar och läsning. Du deltar i diskussionerna och visar dina kunskaper i de skriftliga uppgifterna.


Se uppgifter i classroom.

Uppgifter

  • Vecka 39

  • Vecka 40

  • Vecka 41

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: