👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5 A Höstterminen 2018

Skapad 2018-09-24 20:44 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Matteborgen Direkt 5A
Grundskola 5 Matematik
Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp, metoder och deras användbarhet. Den här pedagogiska planeringen innehåller en matris, som visar alla moment som du kommer träna under höstterminen. Fyll i den efter varje nytt område, så du lättare vet vad du kan och vad du behöver träna mera på.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta främst med matematikboken Matteborgen Direkt 5A, men även våra digitala plattformar NOMP, Elevspel och Skolplus. Diagnoser görs efter varje kapitel för att stämma av om mer träning på arbetsområdet behövs eller om du är redo för fördjupning och utmaning.

Boken tar upp

 • Stora tal: talområdet 0-100 000, avrundning, algoritmer i addition och subtraktion, multiplikation och division med nollor på slutet, problemlösning-rita en bild, prova dig fram, romerska talsystemet.
 • Geometri: area, meter, kilometer och mil, skala.
 • Decimaltal: tiondelar, hundradelar, storleksordna, addition och subtraktion med decimaltal.
 • Vikt och volym: decimaltal med liter, deciliter, och centiliter, kilogram, hektogram och gram
 • Temperatur och diagram: linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde.

Bedömning av förmågorna 

 • Du skall kunna lösa matematiska problem.
 • Du skall kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp d.v.s. De matematiska orden som finns i början av varje nytt kapitel.
 • Du skall kunna välja en lämplig metod för att kunna göra beräkningar T.ex. 23+23+23+23+23 eller 5*23
 • Du skall kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser.

Ovanstående förmågor visar du genom att:

 • du kan använda talområdet 0-100 000.
 • du förstår hur man avrundar.
 • du kan använda algoritmer i addition och subtraktion.
 • du kan multiplicera och dividera med nollor på slutet.
 • du behärskar problemlösning med metoderna rita en bild och prova dig fram.
 • du förstår det romerska talsystemet.
 • du kan räkna ut arean i en kvadrat, rektangel och flera sammansatta figurer.
 • du kan använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • du förstår hur man räknar skala.
 • du kan använda och storleksordna decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar.
 • du kan räkna addition och subtraktion med decimaltal.
 • du förstår hur man räknar vikt och volym med decimaltal i enheterna liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram och gram. 
 • du kan läsa av temperaturen, linjediagram och cirkeldiagram.
 • du kan räkna ut medelvärdet

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, matteprov, läxor och arbetet i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Stora tal
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Förstå hur man avrundar och kan räkna ut hur mycket något kostar på ett ungefär. Förstå vad begreppet rimligt innebär.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Använda algoritmer i addition och subtraktion.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Behärska problemlösning med metoderna rita en bild och prova dig fram.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Förstå det romerska talsystemet.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Geometri
Räkna ut arean i en kvadrat, rektangel och flera sammansatta figurer.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Använda enheterna meter, kilometer och mil.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Förstå hur man räknar skala.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Decimaltal
Använda och storleksordna decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Räkna addition och subtraktion med decimaltal.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Vikt och volym
Förstå hur man räknar volym med decimaltal i enheterna liter, deciliter och centiliter.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Förstå hur man räknar vikt med decimaltal i enheterna kilogram, hektogram och gram.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Temperatur och diagram
Läsa av temperaturen.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Läsa av linjediagram och cirkeldiagram.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.
Räkna ut medelvärdet.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan i huvudsak detta, men kan ibland blanda ihop det.
Jag har grundläggande kunskaper om detta.
Jag har goda kunskaper om detta.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4