👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Lag och rätt, de nationella minoriteterna och

Skapad 2018-09-24 20:45 i LMH-enheten Uppsala
Samhällskunskap- lag och rätt, de nationella minoriteterna och de mänskliga rättigheterna
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att ...

begreppsliga förmåga

 • förstå och kunna använda ord och begrepp

kommunikativa förmåga

 • kunna berätta/beskriva vad du tycker så att andra förstår och våga stå för dina åsikter

analysförmåga

 • beskriva varför det blev som det blev och vad det kan leda till
 • förklara hur saker hör ihop

metakognitiva förmåga

 • visa att du lägger märke till saker som händer omkring dig och att du funderar över dem

Mål och syfte:

att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför finns det lagar?
 • Varför straffar vi brottslingar
 • Varför begår människor brott?
 • Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?
 • Vilka rättigheter har alla människor i världen?
 • Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige?

 

 

, 

Centrala begrepp

 • lagar
 • påföljder (straff)
 • individen
 • familjen
 • samhället
 • brottslighet (kriminalitet)
 • rättighet (mänskliga rättigheter, barnkonventionen, allemansrätten)
 • skyldighet (skolplikt, allemansrätten)
 • minoritetsgrupper (särskilda rättigheter)

Arbetssätt

 •  läsa texter och arbeta med dessa
 •  lärarledda genomgångar
 •  se filmer och diskussioner om det vi sett
 • arbeta med begrepp
 • diskutera och fundera kring olika moraliska frågor
 • arbeta med "Jordens barns pris"
 • skriva argumenterande text i samband med arbetet med "Jordens barns pris"
 • arbeta med de nationella minoriteterna, 

 

 

 

Detta kommer att bedömas...

När vi har arbetat med detta arbetsområdet ska du...

 • veta skillnaden mellan olika former av regler och lagar och varför de behövs
 • veta vad allemansrätten är
 • veta vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • känna till några olika typer av brott och påföljder
 • Känna till de nationella minoriteterna och deras språk
 • känna till de mänskliga rättigheterna
 • känna till och kunna använda några etiska begrepp när du resonerar om vad som är rätt och fel
 • kunna använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet när du beskriver hur lag och rätt fungerar i Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Lag och rätt, de nationella minoriteterna och de mänskliga rättigheterna

Samhällskunskap
Du har baskunskaper om och kan på ett enkelt sätt beskriva hur lag och rätt i samhället fungerar och om de de nationella minoriteterna. I dina beskrivningar använder du begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur lag och rätt i samhället fungerar och om de nationella minoriteterna. I dina beskrivningar använder du begrepp på ett välutvecklat sätt.
Samhällskunskap
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Samhällskunskap
Du kan reflektera, resonera och uttrycka din ståndpunkt när det gäller lag och rätt och de mänskliga rättigheterna.
Du kan reflektera, resonera och uttrycka din ståndpunkt när det gäller lag och rätt och de mänskliga rättigheterna på ett välutvecklat sätt.