👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Pixel åk 5

Skapad 2018-09-24 20:48 i Danmarks skola Uppsala
Matematik i boken Pixel samt andra arbetssätt och verktyg.
Grundskola 5 Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Lgr11

Innehåll

 

Ämne:

Matematik åk 5

Planeringen sträcker sig över läsåret 2018/2019.

Arbetsområden i Pixel:

Tal och räkning

Sannolikhet och statistik

Decimaltal

Geometri

Mätning

Bråk

Multiplikation och division

Lokalisering och förhållanden

Det här ska du visa att du kan:

 • Visa dina kunskaper inom alla delområden, bl.a genom olika diagnoser.
 • Muntligt och skriftligt kunna förklara hur du tänker för att komma fram till svaret i matteuppgifterna/problemlösningsuppgifterna.
 • Noggrant redovisa dina uppgifter, skriftligt i räknehäftet.
 • Förstå, använda och sätta matematiska begrepp i sitt sammanhang. 

 

Så här ska vi arbeta i matten:

Vi arbetar med

 • Läromedlet Pixel, du tar eget ansvar för att hinna med betinget som du får varje vecka. Vid behov/önskan läxa.
 • Problemlösningsstrategier och problemlösningsuppgifter i par/grupp och pratar om vägen till resultatet tillsammans.
 • Använder ibland datorn/iPad/praktiskt material som verktyg/hjälpmedel.
 • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner, där det är mycket viktigt att du som elev är aktiv.
 • Vi pratar matte i helklass, där vi funderar över och berättar hur vi tänker i olika situationer.
 • Vi har praktisk matte.
 • Tabellträning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 5 - Pixel

Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Du kan lösa matteproblem. Du väljer och använder metoder som passar för att lösa problemen. Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätta att lösa problemen.
Du har kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem i olika situationer. Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop. Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.