👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och samtala om text

Skapad 2018-09-24 20:56 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Vad krävs för att bli en god läsare? Läser man på samma sätt när man läser tyst och högt? Kan du berätta om det du läst? Hur skriver man en bokrecension? Hur redovisar man? Hur lyssnar man aktivt?

Innehåll

Mål – konkretiserade mål

Du öva dig att läsa olika typer av texter med flyt och inlevelse. Kamraterna ska förstå vad du läser. 

Du förväntas kunna skriva och berätta om handlingen i en bok du läst.

Du förväntas diskutera olika böcker/texter och ge din bedömning och din åsikt, om det lästa.

Du ska kunna sätta ord på vad du tycker, och tala om varför du tycker som du gör.

Du ska kunna lyssna aktivt på dina kamrater.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under v. 37 - 43 kommer vi att läsa, samtala och skriva om det vi läst.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och att träna på att läsa både enskilt, i par och i mindre grupp. Vi läser läroböcker, faktaböcker, skönlitteratur, tidningsartiklar, mfl. 

 • Skolbibliotekarien kommer att ha "bokprat" i klassen.
 • du kommer att läsa tyst i din "bänkbok"
 • du kommer att "parläsa" och samtala om texten utifrån givna frågor 
 • vi kommer att ha samtala i mindre grupper om gemensam text
 • Du ska skriva minst en bokrecension
 • Du ska göra en muntlig presentation av en bok.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du kommer att få visa din kunskap under lektionerna och genom:

 • våra gemensamma diskussioner,
 • din bokrecension och din skrivprocess,
 • dina paruppgifter,
 • din muntliga presentation. 

Matriser

SvA
Svenska, arbetsmatris 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa
Läsa skönlitteratur, enskilt och i grupp.
 • SvA  E 6
Läsa
Läsa texter i läroböcker, uppslagsverk, tidningar och andra källor.
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Samtala
Samtala om texter.
 • SvA  E 6
Skriva
Skriva olika slags texter.
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Skriva
Utveckla och omarbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • SvA  E 6
Tala
Redovisa olika arbeten inför mindre och större grupper.
 • SvA  E 6
Samtala
Samtala och diskutera i olika sammanhang.
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Ansvar
Ta ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11