👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kudde: stickning / maskinsömnad, åk8 ht-18

Skapad 2018-09-24 21:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
En kombination av stickning och maskinsömnad där design, kvalitet och miljömedvetenhet utgör viktiga delar i arbetet.
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Det finns en lång sticktradition i Sverige som sträcker sig tillbaka till 1600-talet.

Under arbetsprocessen övar, tränar och utvecklar du din förmåga att sticka.

Tillsammans med lappteknik kommer din stickning att pryda en kudde som du själv designar utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du kombinerar stickning och lappteknik där kvalitet och miljömedvetenhet utgör viktiga delar i arbetet. Du gör medvetna val av olika material för att lyfta fram designen i det slöjdade föremålet. Du beskriver de val du gjort och den roll de haft för resultatet av det färdiga arbetet. Du är medveten om betydelsen av god arbetsmiljö och en riktig arbetsställning.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Stickningens ursprung och dess svenska historia.
 • Uppläggning av maskor och olika sorters stickor.
 • Design/form/funktion, hur man skapar mönster och utvecklar idéer.
 • Material som behövs för arbetet (garner som inspiration).
 • Räta/aviga maskor och hur de kan kombineras.
 • Arbetsmiljö/ergonomi (arbetsställning).
 • Lappteknik och olika material (natur-/syntetmaterial).
 • Kvalitets-/miljömedvetenhet (återbruk).Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
 • Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
 • Din förmåga att utveckla idéer till ditt slöjdarbete.
 • Din förmåga att kombinera material och hantverkstekniker med hänsyn till slöjdarbetets for

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl

Matriser

Sl
Slöjd

Kudde, stickning/maskinsömnad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du fullföljer inga egna idéer och gör bara det som krävs.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du visar att du kan göra kreativa och medvetna val för att få ett personligt arbete med god kvalitet. Du genomför ditt arbete till stor del självständigt.
Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val
Du gör ditt slöjdarbete utifrån tydliga instruktioner med mycket enkla tekniker. Du ger sällan motiveringar till dina val under arbetets gång
Du gör ditt slöjdarbete utifrån instruktioner, väljer oftast tekniker och moment som du har gjort tidigare. Du kan ge enkla motiveringar till dina val.
Du väljer oftast själv hur du ska göra ditt arbete men vill följa instruktioner som ger dig en utveckling av tekniker och moment. Du kan ge tydliga motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt i slöjdarbetet som är lite svårare och utvecklande för dig. Du ger starka och tydliga motiveringar till dina val, som är väl genomtänkta.
Din förmåga att utveckla idéer till ditt slöjdarbete.
Du har svårt att komma på idéer som är realistiska för ditt arbete. Du ser inte möjligheter i böcker och annat inspirationsmaterial. Du får stöd och hjälp för att komma igång.
Utifrån böcker och annat inspirationsmaterial har du en tanke med din idé men du vet inte hur du ska förverkliga den i ditt arbete. Med stöd och hjälp klarar du det.
Utifrån böcker och annat inspirationsmaterial får du fram idéer till arbete som du ska göra. Du har en klar tanke med ditt arbete och kan förklara den.
Du har lätt för att utveckla idéer och du vet hur du ska överföra dem i ditt arbete. Din idé och tanke med uppgiften framgår på ett tydligt sätt.
Din förmåga att kombinera material och hantverkstekniker med hänsyn till slöjdarbetets form och funktion.
Du visar att du till viss del kan förstå hur olika tekniker och material kan kombineras. Det finns brister i ditt sätt att utföra arbetet. Du får stöd och hjälp för att få ett resultat som fungerar till det som slöjdarbetet är tänkt till.
Du väljer material till ditt slöjdarbete men du visar viss osäkerhet och behöver stöd med dina val. Utifrån instruktioner gör du ditt slöjdarbete på ett traditionellt sätt. Slöjdarbetet håller en relativt god kvalitet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Utifrån korta instruktioner gör du arbetet på ett traditionellt sätt, med viss personlig prägel. Slöjdarbetet håller en god kvalitet.
Du visar en välutvecklad förmåga med idéer som ger ditt slöjdarbete en mycket personlig prägel. Du arbetar till stor del självständigt med svårare tekniker och moment. Slöjdarbetet håller hög kvalitet.