👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy år 3

Skapad 2018-09-24 22:05 i Danholnsskolan Falun
Planeringen bygger på materialet "Happy" som vi arbetar med under läsåret 15/16
Grundskola 3 Engelska
Det är både roligt och spännande att lära sig engelska. När du pratar med andra människor på engelska och du förstår vad de säger samt att du själv gör dig förstådd så blir du glad - happy!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • att presentera dig själv och din familj.
 • att säga något om var du bor.
 • färger
 • veckodagar.
 • siffror
 • att läsa  ord och enklare texter
 • att följa en enkel skriftlig eller muntlig instruktion
 • att säga enkla meningar och svara på enkla frågor
 • att säga vad du  gillar att gör
 • att ställa enkla frågor

Du ska känna till:

 • de vanligaste klädesplaggen
 • de vanligaste orden i klassrumsmiljö
 • olika kroppsdelar
 • några olika prepositioner
 • vanliga ord för saker i vår omgivning
 • ord för olika husdjur
 • känna till några olika månader
 • att veta skillnad mellan is och are
 • använda plural-s

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig genom att:

 • delta i genomgångar
 • lyssna på talad engelska
 • prata på engelska
 • läsa ord och enkla texter på engelska
 • träna på dialoger med andra
 • arbeta med engelskmaterialet Happy
 • delta aktivt i sånger, lekar och ramsor

Vad som kommer att bedömas:

Det finns inga kunskapskrav för engelska i år 3. Bedömningen kommer i stället att baseras utifrån det centrala innehållet i engelska för år 3.

Du kommer att bedömas efter:  

 • hur du förstår talad engelska
 • hur du läser enklare ord och fraser
 • hur du skriver enklare ord och fraser
 • hur du uttalar enklare ord och fraser

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • delta aktivt i gemensamma genomgångar
 • delta aktivt i gemensamma diskussioner
 • arbeta med materialet Happy
 • delta aktivt i sånger, lekar och ramsor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3

Lyssna
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen. "How are you?" "Sit down." "My name is..."
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal som handlar om saker som eleven känner till.
Tala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” . "What is your name..." "This is a cat" "The colour is pink"
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. T.ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Samtala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Läsa
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat")
Kan läsa och förstå enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers).
Skriva
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända, enkla meningar kopplade till bilder. T ex "It is a cat".
Kan skriva mycket enkla texter med hjälp av kända ord och enkla meningar.