👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte + hungriga krokodiler <

Skapad 2018-09-24 22:47 i Hallsta skola Norrtälje
Vi arbetar med "större än", "mindre än" och "är lika med". Vi arbetar också med addition och subtraktion i hamnområdet 0-20.
Grundskola 2 Matematik
Hungriga krokodiler > < = Vi adderar och subtraherar tal 0- 20 och tränar positionssystemet.

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka 39 - 43

Förmågor

 • Se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se nedan

Vad ska jag lära mig? 

 • Du ska fördjupa dina kunskaper om positionssystemet
 • Du ska få repetera begrepp som "är lika med", "större än" och "mindre än"
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0-20

 

Hur ska jag visa det?

     Formativ

 • Genom att i olika matematikspel med kamrater kan ni tillsammans på ett roligt sätt träna dina kunskaper om olika begrepp och strategier. Här kommer jag att bedöma hur du använder ditt matematiska språk och hur du använder dina kunskaper. 
 • Jag kommer att tillsammans med dig följa utvecklingen kring dina matematiska kunskaper, dels genom hur aktiv du är i undervisningen samt hur du använder det du lärt dig. 

     Summativ

 • Du kommer att under denna period få möjlighet att utvärdera ditt eget lärande genom att testa dina kunskaper i olika diagnoser och självbedömning i matriser. 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • V 39-43 Du kommer att arbeta i Gleerups i din iPad och med laborativt material. 
 • V 40-43 Du kommer att få spela olika matematikspel med dina kamrater i klassrummet. Du kommer även att få arbeta enskilt, tillsammans med en kamrat och i grupp. Samarbete är viktigt för att få möjlighet att prata matematik och för att få använda ditt matematiska språk. Men också för att få möjlighet att dela med dig av och få tillgång till olika matematiska strategier. 
 • V 39-43 Du kommer att arbeta med matematik Genom att vi varvar teori med praktik för att du ska få möjlighet att få praktisk användning av dina kunskaper. 
 • V 40-43 Du kommer att delta i diagnoser och fylla i matriser, där du själv kommer att upptäcka vad du behöver träna på.
 • Matris F - 3 följer oss genom årskursen för att Du ska se vart vi ska och vilka mål vi arbetar mot. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år F-3, LGR11

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
F, Kunna koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
1, Kunna likhetstecknets betydelse.
F, Förstå och kunna använda begreppen större än, mindre än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre etc.
2, Ha kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
F, Kunna veckans dagar.
1, Kunna förstå och lösa enkla mattesagor.
1, Kunna ramsräkna, framåt och bakåt med olika startpunkter inom 0-100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg.
1, Kunna se matematiska likheter. exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
1, Kunna använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
2, Kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
1, Kunna klockans hel och halvtimmar.
1, Kunna översätta enkla mattesagor till ett matematiskt språk.
1, Kunna ordningstalen, kopplat till dagens datum t ex 26:e mars
1, Kunna enkla mönster t.ex. kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
1, Kunna namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
2, Kunna konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
1, Kunna dubbelt och hälften, udda och jämnt.
3, Kunna använda strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
1, Automatisera talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna.
2, Kunna mönster i talföljd, t ex 3, 6, 9, 12 ...
1, Känna till sambandet mellan olika geometriska figurer.
2, Kunna månaderna och årstiderna.
3, Kunna använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
2, Automatisera talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion.
2, Förstå symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras.
2, Kunna klockan kvart i och kvart över
2, Kunna positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
2, Kunna enkel förstoring och förminskning.
3, Kunna hela klockan, analog och digital. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
2, Kunna med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
2, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kunna enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
3, Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kunna enheterna kilo, hekto, gram.
3, Kunna använda skriftliga metoder som t ex algoritmer och kunna använda en miniräknare.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kunna enheterna liter, deciliter, centiliter.
3, Förstå delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4.
3, Kunna namnge och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
3, Kunna se samband mellan multiplikation och division.
3, Kunna konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
3, Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.

Ma
Matematik Gleerups åk 2. Kapitel 1 kojbygget.

Gleerups prima matematik

Åk 2 kapitel 1. Kojbygget.
Lite klurigt 🤔
Jag kan 😊
Det är lätt 😃
talraden 0 till 100
udda och jämna tal
använda tecknen >,< och =
addition och subtraktion i talområdet 0 till 20
addition och subtraktion med hela tiotal
räkna med tiotal och ental.