Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - Naturvetenskap 20180925

Skapad 2018-09-25 08:03 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Planering för Bäcken, Skogsgläntan

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden

Tidsperiod: oktober

Förskolans namn:Skogsgläntans förskola

Grupp: Bäcken

Barnens ålder:3-5

År och datum:2018-09-25

Planeringen Upprättad av: Yvonne Fagerlund, Carina Norgren o Johanna Norling

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Normer och värden

Naturvetenskap
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskapVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Att utforska och lära sig om kroppen kopplat till vårt projekt, hur vi uppmuntrar och ser samspel via sagor

Att göra barnen medvetna om att är naturvetenskapliga frågor vi berör, samt att de blir nyfikna och väcka lusten att lära

 

 


Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-vi har observerat att barnen är intresserad av och nyfiken för vad vi människor äter, vad som händer med maten i kroppen. Hur en bäbis växer i mammas mage.
Vi kommer att använda oss av olika lärahandledningar och inspiration från UR skola, Barr och Pinne, Varför behöver vi äta? (Lärarhandledning från gratisiskolan.se)


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- vi arbetar på samma sett som tidigare, se tidigare planeringar

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Ja, det tycker vi. Barnen har blivit medveten om kroppen. De har gjort koppling mellan människor och dinosaurier, att vi liknar varandra på insidan. Vi har pratat om vad vi behöver äta, visat tallriksmodellen, barnen har klistrat maträtter i en varsin projektbok, sett olika program på UR om kroppen. Vi har även sett på Barr och Pinne för att uppmärksamma barnen på hållbar utveckling, att ta hand om miljön.Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Vi har lyssnat in barnen och låtit deras nyfikenhet kring kroppen och ämnet styra.
en dag uppmärksammade barnen blåa bär på en buske som de undrade vad det var och om de gick att äta. Det var enbär och vi tog in dem och gjorde dryck och bjöd hela barngruppen. De fick titta, lukta, smaka på drycken och säga vad de upplevde.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: