👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 8

Skapad 2018-09-25 08:18 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9
I delområde 1 ska vi lära oss hur man uttrycker sig om matvanor, ord för att klara sig på en resa på en flygplats och hur man beskriver någons utseende. Vi kommer också arbeta med meningsbyggnad och verbformer för att kunna uttrycka oss.

Innehåll

Målet med undervisningen är att kunna ...

...LYSSNA och LÄRA (reception, uppfatta, förstå) genom att
- utveckla och lära er lyssna till uttal och uppfatta innehåll i tal och texter, i sånger, fransktalande inspelningar via nätet och läromedel, dialoger i klassen och presentationer i klassrummet. 


...SKRIVA, TALA och SAMTALA genom att...
- skriva egna texter i vardagliga situationer, meddelanden, händelser i berättande form genom att använda verb som nedan uppräknade.
- kunna uppfatta fransk text och skriva ner det efter diktamen.
- omformulera er när språket inte räcker till och kunna använda bekräftande fraser och uttryck och frågor i samtal. 
- kunna tydliggöra kommunikation genom korrekt grammatik och uttal.Dessa ämnen ska vi arbeta med...

Frukostvanor i franska familjer och att vara utbytesstudent 
Hur man klarar sig på en flygplats 
Mat- och restaurangord
Ord för att beskriva och berätta och beskriva vänner.
Eleverna kommer träna in ordkunskap och grammatik genom hemläxor, och även genom sökning på nätet. Det ingår dialoger med varandra, övade presentationer inför klassen och hörförståelse i klassrum samt skrivövningar i övningsbok. 

Att att utveckla grammatiska förmågor genom repetition och inlärning av verb som parler,
être, avoir, aller, faire, vouloir, poivoir
Ordningstal, räkneord upp till 100,  possessiva pronomen, adjektivets böjning och placering, komparation, reflexiva verb, negationer, minigrammatik om meningsuppbyggnad

Vi kommer bedöma på vilket sätt du klarar av ...


- flera läs- och hörförståelser genom tester och genom att resonera kring texters innehåll. 
- muntligt framförande i dialoger och presentationer
- att skriva förberedda och oförberedda texter och meddelanden. Kunna använda olika verbformer (nutid/dåtid).
- strategiskt kunna använda fraser och frågor när språket inte räcker till för fortsatt kommunikation