Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyren fritidsplanering HT18/VT19

Skapad 2018-09-25 08:48 i Vinbergsskolan Falkenberg
Fritidsplanering för fritidshemmet Fyren HT18/VT19
Grundskola 3 – 6 SO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med kommunikation/empati, konfliktlösning och samarbete.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Eleverna ska ges en möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 • För att eleven ska klara sig socialt, språkmässigt samt beteendemässigt.
 • Hur mår man utan en kompis?
 • Hur är en bra kompis och hur är man själv en bra kompis?
 • Hur kommunicerar man med andra människor?

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Eleverna har ett stort behov av att lära sig att samspela och kommunicera med varandra via gemensamma intressen som tex charader och fotboll. 

Utvärderingen 

 • Hur eleverna samspelar och kommunicerar med varandra. 
 • Hur eleverna försöker lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Eleverna ska själva kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

Utvärderingen genomförs så här:

Vi kommer använda observationer samt ett fritidsråd som ett forum för eleverna där eleverna själva får lyfta vad de tycker och hur vi går vidare. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Genom pedagogernas planering utifrån gruppens behov och även elevernas önskemål och egna idéer. 
 • Genom sammarbetsövningar både inomhus, utomhus och idrottshall. Lekar, samtal och kreativa uppgifter. 
 • Vi kommer att börja med den didaktiska positionen eftersom vi behöver visa och förklara grunderna i det kommunikativa och sociala sammanhanget men vi kommer även använda oss utav den processorienterande positionen eftersom dom behöver träna på att samspela och samarbeta mot olika resultat med oss vuxna som stöd.

Följande aktiviteter genomförs:

Olika samarbetsövningar i olika miljöer så som idrottshall och skolskog tillexempel. Kommunikation och samarbeta ska vara i fokus, alla ska kunna samarbeta med alla och alla ska vara delaktiga och känna sig trygga och viktiga i elevgruppen.

Charader: Eleverna tränar på att känna trygghet i elevgruppen. Vi kommer försöka att göra charader där minst två åt gången visar rörelser för att samarbete och kommunikation i olika former hamnar i fokus. 

Massage: Ett sätt för eleverna att slappna av mitt i allt lärande där dom även bygger trygghet och tillit till varandra.

Filten: Samarbetet och samspelet mellan elever är i fokus samtidigt som dom måste koncentrera sig

 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi vill skapa ett fritidshem där eleverna kan känna sig trygga i alla miljöer som vi använder så som idrottshall, skolskog, skolgård och vår hemvist. Vi vill göra detta med hjälp av kommunikation med våra elever där dom får vara med och bestämma en del av hur det ser ut. Vi vill få upp våra mål, riktlinjer samt årshjul på väggen på vår hemvist, vilket ger en genuin tydlighet om vad vi strävar efter på fritids.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: