Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - Klippan - ht-18

Skapad 2018-09-25 09:02 i Vinbergsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Värdegrund

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Göra eleverna självständiga
 • Våga ta initiativ 
 • Konflikthantering
 • Syftet med arbetet är att skapa mer självständiga elever som vågar ta egna initiativ. Arbetet syftar även till att främja elevernas kommunikation och förmåga att lösa konflikter. Eleverna ska utveckla förmågan att självständigt initiera lekar med varandra och kommunicera med varandra på ett respektfullt sätt.

Nyckelfråga
Hur vågar jag ta egna initiativ?

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Det finns ett behov av att skapa tryggare elever som vågar ta egna initiativ och att skapa en lugnare miljö där eleverna lär sig att lösa olika konflikter som uppstår.

Utvärderingen 

Hur?

Utvärderingen kommer ske i form av observationer

Samtal med eleverna och gruppdiskussioner 

Vad?

Sociala samspelet

Kommunikation

Utvärderingen genomförs så här:

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Hur?

Samla eleverna varje dag i en aktivitet för att stärka förmågan att ta egna initiativ och att lösa konflikter och förmågan att samarbeta. Varje aktivitet utvärderas i slutet där eleverna får prata om aktiviteten.

Vad?

 • Samarbetsövningar i idrottshallen
 • Samarbetsövningar i skolskogen
 • Massage
 • Fritidsråd

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi tänker på att använde de rum vi har tillgång till och göra materialet tillgängligt för barnen så de kan ta eget ansvar och hjälpa varandra

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: