Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingar

Skapad 2018-09-25 09:07 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap Svenska Geografi Bild Teknik Historia
Vårt tema om vikingar kommer att handla om hur vikingar levde, hur de såg ut, vad de åt, vilket hantverk de använde, vilka arbeten de hade, vart de reste, vilka gudar de trodde på, vem som bestämde och hur deras diktande såg ut. I vårt tema ingår ämnena svenska, historia, samhällskunskap, religion och geografi. Även teknik, bild och slöjd ingår i samma tema.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Vart vikingaresorna gick i västerled och österled
 • De nordiska staternas bildande
 • Kristendomens införande i Norden
 • Byteshandel (handel och kulturmöten)

Mål

 • Eleven kan redovisa för hur en vikingaby såg ut, och beskriva hur livet däri var. 
 • Eleven kan redovisa för vart vikingaresorna gick i västerled och i österled.
 • Eleven kan ge exempel på hantverk och material som användes.
 • Eleven kan ge exempel på teman i gudasagor, samt namnge några av vikingarnas gudar
 • Eleven kan beskriva vad en vikingadikt innehåller och för vem man skrev dem. 
 • Eleven kan ge exempel på varifrån missionärerna kom. 
 • Eleven kan ge exempel på en av de nordiska kungarna som kom i samband med att de nordiska länderna bildades.
 • Eleven kan ge exempel på hur vikingabyn styrdes och sedan hur de nordiska länderna styrdes. 

Förmågor som tränas

 • tolka texter och bilder om hövdingar och gudar från vikingatiden. 
 • reflektera över hur vi kan ha användning av historien idag (t ex hur tillverkning av kläder skedde då och nu, hur språket har utvecklats, resor då och nu, handeln då och nu, hur byar, områden och länder styrdes då och nu). 

Begrepp

 • Vikingatid
 • Byar
 • Hövdingar
 • Kungar
 • Långhus

Arbetssätt 

 • film
 • bildanalys
 • skrivande (bomärken, dikter och allitterationer)
 • tovning
 • nålbindning
 • EPA, samtal i klassrummet
 • lyssna på texter
 • bygga vikingabyar och skepp
 • pröva runskrift
 • tillverka sköldar

Bedömning av

 • Prövat på tovning och nålbindning
 • Gjort bildanalys av en vikingaby
 • Deltagit i byggandet av en vikingaby
 • Deltagit i byggandet av ett vikingaskepp
 • Redovisat en del av sina kunskaper om vikingatiden
 • Skrivit allitteration
 • Skrivit en vikingadikt
 • Tillverkat ett bomärke, prövat på runskrift. 
 • Elevens reflektioner kring vikingarnas tro (gudar)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: