Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 6 Ht-18 Maskinsömnad/Miljökasse med återbruk

Skapad 2018-09-25 09:32 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
På textilslöjden kommer du att designa och tillverka din egen miljövänliga kasse med inslag av återbruk. Vi kommer även att söka svaren på följande frågor. Varför finns det mängder av plast i havet? Hur kan vi minska användandet av plast? Vilka miljöproblem medför plast och plastpåsar? Hur kan man återbruka textil?

Innehåll

Under Höstterminen 2018

Tid: V 40 - 48

 

En miljökasse med inslag av återbruk är höstens första uppgift  i textilslöjden. 
Ladda för att sitta framför symaskinen och använda det du har hittills har lärt dig.
Med tryck eller applikation ger du din miljökasse en unik design.
Du kommer genom det här projektet få möjlighet att träna på hur du kan förmedla och uttrycka dina idéer med hjälp av textila material och tekniker. 

Att sy en kasse att ha med sig när man handlar sparar både pengar och miljö.

(Så hör efter hemma om det finns återbruks material som du kan ta med och ha till din miljökasse)
 
Syfte:
Syftet är att få en allsidig utveckling så att förmågor utvecklas, lösa problem och utveckla ett
handlingsmönster och känna tillit till sin egen förmåga att utifrån en idéutveckling formge och framställa slöjdföremål och värdera.
 
 Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
Alla kommer att tillverka sin egna miljökasse men kommer att få arbeta tillsammans då ni kan ta hjälp av varandra och kunna diskutera olika idéer och lösningsförslag.
Vi kommer att lära oss applikations teknik.
Vi kommer att lära oss textiltryck med schablon.

Du kommer att skriva loggbok efter varje lektion. Följande frågor ska besvaras:

 

 

• Vad har du arbetat med? Beskriv de arbetsmoment du utfört.

• Hur gick arbetet? Vad gick bra? Vad gick mindre bra?

• Varför gick arbetet som det gick? Vilka erfarenheter har du gjort? Har du upptäckt något nytt?

 

• Vad kan jag utveckla mer? Vilken förmåga kan jag medvetet arbeta med?

 

 

Vi kommer även att söka svaren på följande frågor.

 

 1. Varför finns det mängder av plast i havet?
 2. Hur kan vi minska användandet av plast?
 3. Vilka miljöproblem medför plast och plastpåsar?
 4. Hur kan man återbruka textil?

 

Länkar:

Film och text med fakta kring plasten i haven.

https://youtu.be/FDHnYm8TpqM  "Dolda plasten i dina kläder" bildspel 1 min 

https://youtu.be/kZmErdj35QA       "Strömmar av plast" Film 16 min

 

Vi kommer att skriva i loggboken för att planera och utvärdera eget lärande av arbetet och verktyg i arbetsprocessen.

 

Målet med undervisningen är att du ska:
 •  Följa en muntlig / skriftlig arbetsbeskrivning.
 •  Göra egna ide -  skisser på miljö kassens funktion, applikation och textiltryck.
 •  Använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt.
 •  Olika tekniker och slöjdspecifika begrepp som hör till arbete.
 •  Klippa till tyget efter mönster 
 •  Ta ansvar för ditt arbete.
 •  Värdera och utvärdera ditt arbete muntligt / skriftligt
 
Bedömning:
Dina förmågor bedöms utifrån nedanstående punkter.
 • Slöjdföremål och instruktioner - Hur väl genomarbetat föremålet är samt med vilken kvalitet.
 • Graden av delaktighet i form av egna förslag, idéer, delaktighet i resonemang och tolkningar av instruktioner.
 • Använda redskap -  Hur väl utvecklad förmågan är att välja, använda och kombinera metoder, verktyg och redskap
 • Tillvägagångsätt - Med vilken kvalitet eleven kan motivera olika ställningstaganden och val.
 • Inspirationsmaterial - Hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera handlingsalternativ
 • Ge omdöme - Hur utvecklad elevens förmåga är att utvärdera sin arbetsinsats samt hur det påverkat slutresultatet       
 • Tolka - Med vilken kvalitet eleven kan föra resonemang kring ett föremåls uttryck vad gäller symboler och färg.
 
Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Instruktion miljökasse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: