Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med Livskunskap

Skapad 2018-09-25 13:10 i Långavekaskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 9
Det här vill vi att barnen får med sig: bemötande, respekt, demokrati, jämställdhet och medmänsklighet. Vi vill ha ett ständigt pågående arbete rörande detta som genomsyrar hela verksamheten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Alla i skolan behöver lära sig och förstå att alla människor är lika mycket värda. Alla människor är olika och unika och det är en styrka i samhället. Alla elever ska utveckla förståelse för varje enskild unik individ. Hur får vi ett varmare och öppnare klimat på skolan? Hur får vi ett ökat föräldrasamarbete?

Mål i styrdokumenten:

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • När eleverna är tillsammans i olika situationer så hör vi pedagoger att de använder ett ovårdat och hårt språk mot varandra. De behöver ofta hjälp i konflikthantering. Vi har ett stort behov av att arbeta med attityderna bland eleverna. Vi vill ha ett närmare samarbete med vårdnadshavarna.

Utvärderingen 

Vi utvärderar med rate-it och vi ser hur eleverna mår över tid, samt med hjälp av enkäter.

Utvärderingen genomförs så här:

Rate it-app med fyra olika smileys som symboliserar skala jätteglad till väldigt negativ.

enkät till personalen på fritids som besvaras varannan vecka. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Vi använder oss av arbetsgrupper där eleverna är indelade i fem grupper som är ansvariga för olika moment över veckan. Aktiviteterna kan t.ex. vara duka frukost och mellis, pricka av barnen kl 13. 

Vi kommer att ge barnen verktyg för att få ett positivare klimat, bl.a med hjälp av positiv feedback. Vi vill ge dem förmågor att förebygga den negativa attityden som idag finns.

Under perioden 28/11-4/12 provar vi nu nya grupper, detta för att se om dynamiken mellan eleverna blir bättre. Barnen F-1 bildar en grupp och 2-3 bildar den andra gruppen. Vi fördelar personal jämt över grupperna

Följande aktiviteter genomförs:

Livskunskap är tänkt att vara ett långsiktigt arbete som speglar sig i den dagliga verksamheten. Vi kommer att utforma varje aktivitet utifrån ett värdegrundsperspektiv. Vi kommer att planera och utvärdera regelbundet tillsammans i arbetslaget och därför kommer aktiviteterna att utformas kontinuerligt.

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer att se över vår lärmiljö regelbundet för att skapa goda förutsättningar till ett gott klimat på fritids. Vi ser över lokaler och möbleringar för att motverka negativ attityd och stärka varje unik individ på vårt fritidshem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: