Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund , Katthult fritids VT 2018

Skapad 2018-09-25 14:00 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Värdegrund genom idrotten och hälsa

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor att samarbeta, respektera andra, vara lyhörd för idrottens regler och inte kränka varandra.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vi har uppmärksammat att eleverna kränker varandra i samband att de har olika tolkningar av idrotts regler .
 • Eleverna ska genom olika samarbetsövningar och lära sig att få förståelse för allas likavärde.

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Våra observationer tyder på att våra elever gillar idrott och rörelse.

Utvärderingen 

Målet var att eleverna skulle utveckla sin förmåga att samarbeta, respektera andra och vara lyhörd för idrottens regler och inte kränka varandra. Först valde vi att ha olika grupper, killar, tjejer och blandat på en grupp på 8-10 elever, för att kunna fokusera bättre på gruppen och att de själva lättare skulle se behovet i en mindre grupp. Det framkom även tydligt vad som behövde förbättras och var fokus skulle ligga. Detta fungerade relativt bra för de planerade aktiviteterna som genomfördes, då det är lättare att fokusera på en mindre grupp och vi hade endast en personal som höll i idrotten.

Efter några veckors genomförande valde vi att involvera all personal på fritids och att alla eleverna skulle vara med på idrotten. Efter två omgångar frågade vi ut eleverna, indelade i två grupper, vad de tyckte om idrotten och vad som funkar bra och mindre bra. Därefter fick de själva formulera regler som skulle gälla på idrotten. Vi sammanfattade dessa och gjorde en affisch som vi haft med på varje idrottstillfälle för att kunna påminna eleverna. 

Det har fungerat väldigt bra när alla eleverna varit med på idrotten och all personal varit involverad. Vi har genomfört samarbetsövningar där vi delade in dem med elever de i vanliga fall inte leker med och vi observerade och förde anteckningar. Språket har blivit markant bättre, vilket även märks i den övriga verksamheten på fritids. De leker mer blandat, 1:or och förskoleklass. Samspelar bra med varandra på idrotten och är hjälpsamma mot varandra. När vi delade in eleverna i grupper på 5-6 elever för att utvärdera vad de tycker om idrotten bekräftade eleverna personalens observationer. De önskade också att få vara mer delaktiga om vilka lekar vi ska ha. Eleverna är väldigt positiva till idrotten och tycker det är kul och vill att vi fortsätter med det.

I fortsättningen ska vi ha idrott på torsdagar, då vi märkt att fredag eftermiddag är en mindre bra dag. Vi ska även ordna en tipslåda där eleverna kan ge tips på idrottslekar. Uteaktiviteter till våren/sommaren.

Utvärderingen genomförs så här:

 • Observationer av personal under idrottstillfällena.
 • Utfrågning av eleverna i mindre grupper.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Följande aktiviteter genomförs:

 • Idrott på fredagar i idrottshallen med olika lekar och samarbetsövningar.
 • Elevernas formulering av idrottsregler.

Lärmiljön används på följande sätt:

Idrottshallen används både i storsal och i delad för mindre grupper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: