👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och måltider år 7 Hkk HT -18

Skapad 2018-09-25 14:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
I Hkk får du möjlighet att utveckla ett kunnande och skapande som rör mat och måltider. Vilka konsekvenser olika val har för din hälsa, miljö och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med olika personer.
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap

Du kommer att tillaga och planera olika maträtter, lära dig grunderna i köket. Planera en matsedel och motivera dina val. När du motiverar dina val, är det viktigt att du försöker att använda ett språk med ämnesspecifika ord. Arbetet kommer att starta v.42, måndagsgruppen och v.45 onsdagsgruppen. Matsedeln ska vara inlämnad v. 45 resp. v.46, vill du ha feedback och hjälp, så skicka in den tidigare.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att organisera, planera och tillaga olika måltider med hjälp av tallriksmodell och kostråd. Du lär dig matlagningstermer, olika matlagningsmetoder och att förstå receptinstruktioner. Du tränar på att samarbeta med olika kamrater. Du tränar på att skapa en bra samvaro kring måltiden samt blir medveten om hur maten och hälsan påverkar oss. Du tränar även på att reflektera över arbetsprocessen.Du tränar även på att skriva och utveckla ditt ordförråd med ämnesspecifika ord och uttryck.
Vi pratar om miljö, väljer och lagar miljö- och säsongsanpassade måltider.
Du kommer att planera en egen matsedel som du får lämna in med motiveringar. Det går vi igenom v. 42 och 45 och den ska lämnas in v.45 resp. 46.  Vill du ha feedback så lämna in tidigare så hjälper jag dig.

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under lektionerna för sin förmåga att planera och tillaga måltider, samt sin förmåga att samarbeta. Arbetsuppgifter i samband med de olika lektionspassen läggs ut på Classroom. I dessa uppgifter bedöms elevens förmåga att motivera och resonera kring måltider, miljö och ekonomi.  I samtal och diskussioner visar eleven sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera och ta ställning till olika påstående.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Mat och måltider år 7 Hkk HT -18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Din förmåga att planera och tillaga måltider.
Du kan planera med hjälp av redskap såsom tallriksmodell och matcirkel. Du kan laga mat efter enkla recept. Du arbetar hygieniskt. Du visar miljöhänsyn. Du visar viss prismedvetenhet.
Du kan planera måltider och visar då att du behärskar tallriksmodell och matcirkel. Du kan organisera ditt arbete när du lagar mer än en rätt t.ex. korv stroganoff med ris och grönsaker. DU kan läsa recept och förstår vad som menas med de olika matlagningstermerna såsom koka, sjuda m.fl. Du organiserar arbetet så att du arbetar hygieniskt. Du visar att du på olika sätt tar miljöhänsyn under din planering och tillagning. Du planerar med hänsyn till ekonomin.
Du arbetar helt självständigt med olika ttyper av planering, matlagning och efterarbete, Du har en mycket bra tidsplanering, timing. Du visar mycket goda kunskaper när du planerar måltider med hänsyn till ekonomi och miljö.
Ny aspekt
Din förmåga att välja lämplig metod, livsmedel och utrustning.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt. Du vet t.ex. hur man hanterar rå kyckling. Du använder lämpliga redskap i de olika praktiska momenten.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning som finns tillgängliga. Du kan namnen på de olika redskapen och vågar prova olika råvaror.
Du visar på stor kunskap då du använder metoder, utrustning och livsmedel. Du kan använda redskap/utrustning som t.ex. matberedare, mixerstav och elvisp. Du väljer lämplig metod vid tillagning av de olika livsmedlen.
Ny aspekt
Din förmåga att motivera dina val med tanke på hälsa, miljö och ekonomi.
Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Du visar att du känner till SLV och de olika kostråden.
Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Du ger utvecklade motiveringar till dina val och motiverar enskilda människors olika behov av näring. Enligt SLV:s kostråd.
Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Du ger välutvecklade motiveringar till dina val och motiverar enskilda människors olika behov av näring. Enligt SLV:s kostråd.
Ny aspekt
Din förmåga att ge omdöme om arbetsprocess och resultat.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Ny aspekt
Miljö och livsstil.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumntionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Diskutera, samtala utbyta tankar med sig själv och eller andra, en tankegång.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. När man kan ge någon förklaring till varför man tänker/tycker på ett visst sätt. Din förklaring ska grunda sig på fakta.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. När kan förklara hur du tänker/tycker och kan ge flera förklaringar till varför du tänker/tycker på detta sätt. Dina förklaringar ska grunda sig på fakta.